Foto

SIA “Jelgavas novada komunālais uzņēmums” (JNKU) savas saimnieciskās darbības ietvaros soli pa solim uzlabo vidi daudzviet pagastos,  - priekšnoteikumiem kvalitatīvākiem dzīves apstākļiem vietējiem iedzīvotājiem. Nupat noslēgušies divi būtiski vidi uzlabojoši darbi – Lielplatonē un Staļģenē.

Šajās dienās pabeigta dziļurbuma izbūve Lielplatonē, ko pērn novembrī SIA “Jelgavas novada KU” sadarbībā ar Jelgavas novada pašvaldību īstenoja projekta ietvaros. Turklāt ne tikai izveidots jauns dziļurbums, kas saslēgts ar atdzelžošanas iekārtām, bet  līdzšinējais dziļurbums tamponēts, pārbūvēta Lielplatones ciema ūdens sagatavošanas stacija, uzstādot jaunas reversās osmozes membrānas un filtrējošo materiālu atdzelžošanas filtriem. Jāatzīst, ka iepriekš šo iekārtu ūdens sagatavošanas stacijā nedarbināja, taču  šobrīd jaunais dziļurbums strādā ar pilnu jaudu, nodrošinot nepieciešamo Lielplatones un Sidrabes ciema ūdens patēriņu un ūdens padeves spiedienu trasē, sniedzot kvalitatīvu ūdensapgādes pakalpojumu vairāk kā 300 iedzīvotājiem.

Darbu veicējs, kas tika izraudzīts iepirkuma procedūras rezultātā, bija SIA “TOTAS”  - tiesa gan, būvdarbi ritēja ilgāk kā sākotnēji plānots gan sarežģītās ģeoloģiskās situācijas, gan zemās gaisa temperatūras dēļ.

Dziļurbuma izveidei kopējie izdevumi bija 83 400 eiro, savukārt ūdens sagatavošanas stacijas atjaunošanai/pārbūvei – 11 900.32 eiro.

Staļģenē pilnībā atjaunots pašteces kanalizācijas cauruļvada posms, ko SIA “Jelgavas novada KU” pirms mēneša – šī gada martā īstenoja pēc vērienīgiem remontdarbiem Cepļu ielā aiz veikala TOP, Staļģenes ciemā,  pilnībā atjaunojot pašteces kanalizācijas cauruļvadu 275 m garumā.

Kanalizācijas posms jau vairāku gadu garumā bija tehniski sliktā stāvoklī, bet šogad tika konstatēti vairāki trases iegruvumi, tādēļ izmantot šo cauruļvadu ekspluatācijā vairāk nebija iespējams. Kanalizācijas trases posms ir ļoti nozīmīgs sadzīves kanalizācijas pašteces tīklu posms, kas uzņem notekūdeņu slodzi no Staļģenes un Dzirnieku ciemiem un ietekmē gandrīz 250 iedzīvotāju ikdienu. Tāpēc remontdarbi tika uzsākti nekavējoties.

Šobrīd būvdarbi ir pilnībā pabeigti un cauruļvads ir jau nodots ekspluatācijā. Kanalizācijas cauruļvada izbūvei ieguldīts finansējums 33 858 EUR apmērā.