Sociālā joma Novada ziņas
Lielplatones muižas pilī noslēgušies centrālās kāpņu telpas griestu un sienu apdares restaurācijas darbi

Lai iespēju robežās saglabātu kultūrvēsturiska pieminekļa oriģinālsubstanci un autentiskumu, kā arī nodrošinātu tā plašāku sabiedrības pieejamību, divu projektu ietvaros tika īstenota Lielplatones muižas pils centrālās kāpņu telpas griestu un sienu apdares restaurācija un rekonstrukcija.

Soli pa solim atjaunošanas un restaurācijas darbi Lielplatones muižā tiek veikti balstoties uz 2016.gadā veiktās Lielplatones muižas pils (Valsts aizsardzības nr. 5226) atsevišķu telpu arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju, kuras laikā  tika atklātas vairākas pils vērtības. Izpētes rezultātā konstatēts, ka atsevišķās telpās daļēji saglabājusies 19.gs. vidus , 3.cet. un 20.gs. sākuma interjera dekoratīvā apdare uz griestiem. Interjera dekoratīvā apdare konstatēta arī pils centrālajā kāpņu telpā.

Kāpņu telpas griestu un sienu apdares restaurācijas darbu laikā,  pirms attīrīšanas, tika veikta apdares polihromijas izpēte. Attīrīšanas procesā darbs tika veikts saudzīgi, ar mērķi piefiksēt visas senāko krāsojumu paliekas, kas nebija notīrītas vēlāko laiku remontu laikā. Tā kā dažos fragmentos tika konstatēti atšķirīgi toņi, SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa” arhitekta Artūra Lapiņa vadībā izstrādāja Lielplatones muižas kungu mājas iekštelpu apdares koncepciju, kas tika saskaņota Nacionālās kultūra mantojuma pārvaldē.

Uzsākot griestu un sienu apdares attīrīšanas darbus, tika secināts, ka griestu veidojumi ir izgatavoti no ģipša, kamēr sienu dekoratīvā josla ir izgatavota stuka apmetuma masā. Sienas dekoratīvā joslas veidojumam ir saglabājies vēsturiskais reljefs, un to ir iespējams saglabāt eksponēšanai. Apdare uz griestiem un sienām ir bijusi gludi špaktelēts apmetums. Sienas ir sagatavotas tapešu apdarei, par ko liecināja arī saglabājušās makulatūras paliekas durvju ailē zem noseglīstes

Centrālās kāpņu telpas restaurācijas darbus veica SIA “EcoWork” restaurācijas darbu vadītājas Elgas Zariņas vadībā.

Telpas gala apdares krāsojums veikts pēc A. Lapiņa izstrādātās krāsojuma rekomendācijas.


LIELPLATONES MUIŽAS PILĪ NOSLĒGUŠIES CENTRĀLĀS KĀPŅU TELPAS GRIESTU UN SIENU APDARES RESTAURĀCIJAS DARBI

Darbi tika veikti ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu un Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējumu 2020. gada 2.un 3.  Kultūras projektu konkursa Kultūras mantojuma nozares projekta Nr. 2020-2-KMA010 " Lielplatones muižas pils centrālās kāpņu telpas 2.stāva griestu restaurācija un rekonstrukcija" un projekta Nr. 2020-3-KMA013 " Lielplatones muižas centrālās kāpņu telpas apdares restaurācija " ietvaros.