Novada ziņas
Lielvircavas muižā jaunās ekspozīcijas svinīgā atklāšana

Pēc divu gadu ilgušās Lielvircavas muižas telpu restaurācijas, jumta nomaiņas un Georga Pētera Barona fon Klopmana 19. gadsimta muižas mēbeļu un sadzīves priekšmetu deponējuma ekspozīcijas izveides Jelgavas novada pašvaldība šā gada 9.jūlijā muižā rīkos atklāšanas pasākumu ar Kultūras ministra Naura Puntuļa, Nacionālās kultūra mantojuma pārvaldes pārstāvju, Rundāles pils muzeja tagadējās direktores Lauras Lūses un bijušā direktora Imanta Lancmaņa, kā arī vēsturiskā muižas īpašnieka barona fon Klopmana dzimtas pēcteča Georga Pētera Barona fon Klopmana un viņa ģimenes klātbūtni.

Lielvircavas muižā pirmie vērienīgie atjaunošanas darbi aizsākās 2020.gada sākumā, atjaunojot un restaurējot muižas kreisajā spārnā vairākas telpas, kā arī ieejas parādes durvis un centrālo kāpņu telpu. Secīgi turpinoties darbiem un piesaistot papildus finanšu līdzekļus, 2021.gadā muižā turpinājās nākamie restaurācijas darbi, atjaunojot vēl papildus sešas telpas otrajā stāvā un muižas jumta konstrukciju.

Noslēdzoties būvniecības darbiem, muižā aizsākās apjomīgs un nozīmīgs darbs pie deponējuma ekspozīcijas izveides, kas sastāv no 19. gadsimta muižas mēbelēm, sadzīves priekšmetiem un mākslas darbiem. Georga Pētera Barona fon Klopmana deponējums uz Lielvircavas muižu atceļoja pagājušā gada vasarā, atgriežot Lielvircavas muižā inventāru, kurš tur reiz mājoja, un kurš tika speciāli pasūtīts un izgatavots atbilstoši tā laika interjera videi.

“Ar deponēto vēsturisko priekšmetu palīdzību muižā sniegts uzskatāms piemērs par aristokrātu kungu namu iekārtojumu 19. gadsimtā, atainojot vācbaltiešu kultūras un saimniecisko dzīvi un sakarus ar kaimiņu zemēm konkrētajā periodā – Krieviju, Angliju un Vāciju. Kungu mājas telpām piemēroti telpu izmantošanas mērķi kopā ar autentisko mēbeļu deponējumu. Iekārtots viesu salons, bibliotēka, guļamistaba, ēdamistaba, rakstāmistaba, spēļu istaba u.c. Deponējums kopumā sastāv no 386 vienībām, apkopojot 19. gadsimta stila mēbeles, sadzīves priekšmetus, tekstilijas, gleznas, portretus, zobenus, ordeņus un citus priekšmetus. Pārsvarā eksponētas ampīra un bidermeiera stila mēbeles, sadzīves priekšmeti un lustras, taču ir arī  ēdamistabas mēbeles, kuras datētas ar 1760. gadu,” stāsta Tūrisma pakalpojumu attīstības speciāliste Lielvircavas muižā Zanda Zariņa.

Sadarbībā ar profesionāliem izstāžu kuratoriem ekspozīcijas izveidi uzsāka 2021.gada nogalē, kad muižā noslēdzās jumta restaurācijas darbi. Konsultējoties ar Rundāles pils ekspertiem un mākslas vēsturnieku Ojāru Sparīti, radīta pilnvērtīga interjera vide priekšmetu deponēšanai.

Georga Pētera Barona fon Klopmana deponējums ir vēsturiski nozīmīgs ne tikai Latvijas, bet visas Baltijas mērogā, jo līdz šim tik liela apjoma vēsturiskās vērtības nav tikušas deponētas nevienā no kultūrvēsturiskajiem objektiem.

Tūristiem un jebkuram interesentam Lielvircavas muiža atvērta no 2022.gada 12.jūlija: no trešdienas līdz piektdienai – plkst. 09.00 - 17.00, sestdienās – plkst. 10.00 - 18.00, savukārt svētdienās pēc iepriekšējas pieteikšanās. 

Lielvircavas muižas kungu nams ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis ar valsts aizsardzības numuru 5240, kas celts laika posmā no 1803. gada līdz 1808. gadam. Lielvircavas muiža ir viens no Jelgavas novada aktīvajiem tūrisma objektiem, kura saglabāšana, atjaunošana un attīstība norit paralēli ar 19. gadsimta modes vēstures popularizēšanu.