Iedzīvotājiem Vide
Foto

Atkritumiem ir gan radītājs, gan to saimnieks. Tāpēc, rūpējoties par vidi sev apkārt un pagastā, nav vairs pieņemama dalītā atbildība, jo kādam par to visu ir ne tikai jāmaksā, bet jāparūpējas kārtības ieviešanā.

Savulaik ES projekta ietvaros uz pašvaldības zemes izveidotie dalīto atkritumu savākšanas laukumi iedzīvotājiem nodrošināja iespēju atbrīvoties no sašķirotajiem atkritumiem bez maksas. Īstenojot reformas, kas nosaka atkritumu apsaimniekošanas kārtību, šobrīd pašvaldībai vairs nav pienākums uzturēt dalīto atkritumu laukumus un maksāt par utilizēšanu. Vairāku pagastu pārvalžu vadītāji ir norādījuši, ka iedzīvotāji izmanto laukumus kā dažādu lielgabarītu un dažādas izcelsmes atkritumu izmešanas vietu, kas piesārņo un degradē apkārtējo vidi. Daļa iedzīvotāju šajos laukumos izmet nešķirotus atkritumus.

Turpmāk savus atkritumus uzskatīt par nevienam nepiederošiem un novietot tos pagastu uzturētajos laukumos nebūs iespējams. Aprīlī atkritumu laukumus Jelgavas novada pagastos pakāpeniski likvidēs. Lūgums iedzīvotājiem izturēties ar izpratni, sekot līdzi norādēm laukumos, informācijai Jelgavas novada tīmekļvietnē www.jelgavasnovads.lv  un pašvaldības sociālo tīklu kontos.

Atgādinām, ka katram iedzīvotājam kā atkritumu radītājam obligāti jāiesaistās atkritumu šķirošanas sistēmā. Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus aicinām savstarpēji vienoties par to, kur izvietojami dalīto atkritumu konteineri.  Pašvaldība aicina iedzīvotājus slēgt līgumus ar JNKU un CleanR par šķiroto atkritumu konteineru izvietošanu savos īpašumos atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas zonas pakalpojumu sniedzējiem.

Pieteikumu līguma noslēgšanai meklējiet ŠEIT.

Tuvākajā laikā pašvaldība likvidēs atkritumu laukumus Cenu, Ozolnieku, Valgundes, Līvbērzes pagastos: 

Āne, Brankas, Tetele

 • Celtnieku iela 4, Āne
 • Celtnieku iela 12, Āne
 • Jaunatnes iela 5, Āne
 • Saules iela 7B (pie garāžām), Brankas
 • Progresa iela 2, Tetele

Ozolnieki, Cena, Dalbe

 • Zvaigžņu iela  (pretim Nr.2), Ozolnieki
 • Skolas iela 11, Ozolnieki
 • Saules iela 9, Ozolnieki
 • Rīgas iela 19, Ozolnieki
 • Parka iela 1 (Skolas, Meliorācijas, Kastaņu ielu pagalms), Ozolnieki 
 • Parka iela 1, Ozolnieki
 • Kastaņu iela 2, Ozolnieki
 • Eglaines iela 17, Ozolnieki
 • D/S Aizupes (pretī Aizupes 2), Krasta iela, Ozolnieki
 • Vētras, Cena
 • Jaunpēternieki, Cenu pagasts
 • Ziedu ielas un Alejas ielas krustojums, Dalbe

Valgunde, Līvbērze

 • Vītolu iela, Vītoliņi, Valgunde
 • Jelgavas iela 12, Līvbērze Aizupes pamatskola, Tušķi
 • Bērzu iela 1, Līvbērze