Jelgavas novada pašvaldības ģerbonis

Saņemot Centrālās finanšu un līguma aģentūras (CFLA) apstiprinājumus diviem Līvbērzes pagasta projektiem – Līvbērzes pagasta pārvaldes un aktivitāšu centra “Līvbērze” energoefektivitātes paaugstināšana - Jelgavas novada dome 16. maija ārkārtas domes sēdē atbalstīja izmaiņas Jelgavas novada investīciju plānā, iekļaujot un precizējot informāciju par projektu plānotajiem darbības rezultātiem.

Centrālās finanšu un līguma aģentūras atzinumus abiem Līvbērzes pagasta energoefektivitātes projektiem Jelgavas novada pašvaldība saņēma 3. maijā. Atzinumos apstiprināts Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma projekta finansējums - kopsummā 572 015 EUR.  Līdz ar finansējuma apstiprinājumu, CFLA arī lūdza novērst tehniskās neprecizitātes, nodrošinot, ka Jelgavas novada investīciju plānā 2023.-2029.gadam tiek iekļauta informācija par projekta īstenošanas rezultātā sasniegto procentuālo izmaksu samazinājumu uz vienu pakalpojuma saņēmēju un samazinājuma sasniegšanas termiņu.

Līvbērzes pagasta pārvaldes ēkai un aktivitāšu centram “Līvbērze” iecerēts veikt dažādus uzlabojumus energoefektivitātes un siltumnoturības veicināšanai - ēku siltināšanu, veco logu un durvju nomaiņu, apgaismojuma, ventilācijas, siltumapgādes sistēmu izveidi un citus būvdarbus, kas uzlabos ēku funkcionalitāti. Projektu realizācijas rezultātā būs uzlabots gan ēku vizuālais izskats, gan vienlaikus nodrošināta ērta vide iestāžu apmeklētājiem un darbiniekiem.

Līvbērzes pagasta pārvaldes ēkā iedzīvotāji saņem ne tikai sev nepieciešamo informāciju, atbalstu un pakalpojumus, bet tur arī izvietota bibliotēka, savukārt aktivitāšu centrs „Līvbērze” Vārpas ciemā nodrošina plašu pakalpojumu klāstu - sportiskas un izglītojošas aktivitātes visām iedzīvotāju grupām, mūžizglītības pasākumus, aktivitātes senioriem. Tāpat iedzīvotājiem pieejami koplietošanas datori un higiēnas pakalpojumi - duša, sabiedriskā pirts, veļas mazgāšana.

Abos objektos projekta īstenošana noritēs pēc līguma noslēgšanas ar CFLA. Ēkām jau ir izstrādāti būvprojekti, kurus veica SIA "Komunālprojekts Jelgava” kopsummā par 18 315 EUR (bez PVN). Savukārt atklātus konkursus būvdarbu veikšanai abos objektos pašvaldība izsludināja martā. Noslēdzoties iepirkuma procedūrām, zināms, ka būvdarbus aktivitāšu centram “Līvbērze” veiks SIA “Bildberg” par 353 975 EUR (bez PVN), bet Līvbērzes pagasta pārvaldes ēkai energoefektivitāti nodrošinās personu apvienība “PN3 Būve” par 362 068 EUR (bez PVN).

Jānorāda, ka domes lēmums Jelgavas novada investīciju plānā paredz iekļaut precizējumus vēl diviem projektiem – arī Valgundes pagasta pārvaldes ēkas un Elejas vidusskolas mājturības un tehnoloģiju darbnīcas ēkas energoefektivitātēm. Šie abi projekti, tāpat kā Līvbērzes ēku energoefektivitātes, sākotnēji tika iesniegti dalībai Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma projektā, bet CFLA tos noraidīja nepietiekamā finansējuma dēļ.  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, apzinoties pieprasītā finansējuma apjoma nepietiekamību attiecīgajā projektā, nodrošinās šovasar iespēju projektus pārvirzīt uz Eiropas savienības kohēzijas politikas programmu 2021.–2027. gadam.