Novada ziņas
Ugunsdzēsēji

9. novembrī no plkst. 11:00 Līvbērzes dzelzceļa stacijā notiks VAS “Latvijas Dzelzceļš” kompleksās civilās aizsardzības mācības.

Mācības tiek organizētas, lai nodrošinātu normatīvo aktu prasību izpildi un pārbaudītu VAS ,,Latvijas dzelzceļš", Vilcienu kustības pārvaldes, Elektrotehniskās pārvaldes, Sliežu ceļu pārvaldes, Vagonu apkopes distances, staciju vadošo darbinieku un dežurējošā personāla, Ugunsdrošības un glābšanas vienību un staciju avārijas grupu gatavību rīcībai ārkārtējo situāciju gadījumos, nostiprinātu iemaņas, organizējot sadarbību ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, pašvaldību civilās aizsardzības komisijām, kravas pārvadātājiem, saņēmējiem un citām institūcijām.