Izglītība Novada ziņas
LVA konkursa laureāti Jelgavas novadā

Dzimtās valodas dienu sagaidot, Latviešu valodas aģentūra apbalvos ikgadējā skolēnu radošo darbu konkursa uzvarētājus. Šoreiz konkursa tēma bija „Mans grāmatplaukta stāsts”. Vērtēšanas komisija piešķīra godalgotās vietas domrakstu un zīmējumu grupās: 1.–4.klašu grupā, 5.–9. klašu grupā un 10.–12. klašu grupā. Elejas vidusskolas un skolēni konkursā saņēma gan 2. vietu, gan atzinības.

„Mans grāmatplaukta stāsts” radošo darbu konkursa uzvarētāji no Jelgavas novada: no Elejas vidusskolas par literārajiem darbiem 11.klases skolniece Agneta Āboliņa saņēma 2. vietu un 5-9. klašu grupā Ieva Muciniece saņēma atzinību, savukārt 5.klases skolniece no Zaļenieku Komerciālās un amatniecības vidusskolas, saņēma atzinību par zīmējumu.

“Aicinājām skolēnus rakstīt par grāmatām, kuras viņi lasa un par kurām interesējas. Izsludinot konkursu, mazliet bažījāmies, vai būs atsaucība, jo tēma jau nav „Mana dzīve telefonā”, bet gan par grāmatām viņu dzīvē. Tomēr labā ziņa ir tā, ka bērni lasa grāmatas. Konkursā sagaidījām ļoti lielu pieteikumu skaitu – 1090 radošos darbus (esejas, dzejoļus, domrakstus un zīmējumus) gan no Latvijas, gan latviešu skolām ārzemēs (658 literāros darbus un 432 zīmējumus). No katras skolas varēja iesūtīt tikai deviņus darbus, tas nozīmē, ka konkursā piedalījās daudz vairāk bērnu un jauniešu”, tā par konkursu teic konkursa organizatori.

Konkursā piedalījās skolēni no dažādiem Latvijas novadiem un arī no latviešu skolām pasaulē – Vašingtonas Ev. lut. draudzes pamatskolas, Ņujorkas Latviešu ev. lut. draudzes Ņūdžersijas Latviešu pamatskolas, latviešu skolas „Bērzainīte” Freiburgā, Eiropas skolas Frankfurtē pie Mainas, Eiropas Briseles I skolas Berkendālē, Briseles II Eiropas skolas, Bostonas Latviešu skolas, Mineapoles Sv. Paulas Latviešu skolas, latviešu skolas Maskavā, skolēni no Kanādas, Norvēģijas. Darbus iesūtīja arī Latviešu valodas aģentūras tālmācības platformas Clasflow valodas apguves nodarbību audzēkņi no dažādām valstīm.

Žūrijas komisija (literatūrzinātniece, Latvijas Universitātes profesore, mācību grāmatu autore I. Stikāne, māksliniece, grāmatu „Koko un Riko” zīmējumu autore L. Lošina, UNESCO LNK ģenerālsekretāre B. Moļņika, rakstnieks V. Rūmnieks un Latviešu valodas aģentūras projektu vadītāja V. Līcīte-Meldere) spraigā diskusijā ir vērtējusi un noteikusi labākos radošos darbus.

Interesantāko darbu fragmenti tiks apkopoti un izdoti krājumā, turpinot skolēnu radošo darbu krājumu sēriju, kurā izdotas jau četrpadsmit grāmatas. Sadarbībā ar Latvijas Radioteātri tiek plānots veidot arī iestudējumu Latvijas Radio 1.

Tā kā šogad nevarēja notikt klātienes apbalvošanas konkurss, tad žūrija izveidojusi attālinātu videosveicienu, kuru iespējams noskatīties Latviešu valodas aģentūras mājaslapā.

Godalgoto darbu autori balvas un diplomus saņems savās skolās (ar pasta sūtījumu). Arī grāmatas „Izstāsti man savu sapni” 422 līdzautoriem un viņu skolotājiem autoreksemplāri tiks nosūtīti uz skolām.