Iedzīvotājiem Novada ziņas
Monētiņa

Jelgavas novada pašvaldība 1. decembrī sveiks mazuļus, kas pasaulē nākuši laika periodā no 1. marta līdz 31. oktobrim un pirmreizēji deklarēti Jelgavas novadā. Ģimenes, kas šajā laika periodā Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēja savu mazulīti, saņēma arī ielūgumu uz pasākumu Valgundes tautas namā ar noteikto vienu laiku. 

Taču, nemot vērā ieceri radīt pasākumu, lai ziemas periodā tas ir gan ērts, gan svinīgs, iepriekš plānotā viena pasākuma vietā pašvaldība organizēs to trīs dažādos laikos. Jelgavas novadā konkrētajos pagastos dzīvojošās ģimenes ir aicinātas pievērst uzmanību, uz kuru no laikiem un pasākumu vietām būtu attiecināma dalība. Arī pagastu pārvalžu vadītāji centīsies individuāli sazināties ar ģimenēm, lai noskaidrotu par iespējām apmeklēt pasākumu un arī atgādinātu par laiku izmaiņām. Kopumā Jelgavas novada pašvaldības šajā dienā godinās 156 jaundzimušos.

Pasākuma vietas - Valgundes pagasta tautas nams un Ozolnieku pagasta tautas nams

Valgundes pagasta tautas namā:

  • plkst. 10:00 Elejas, Glūdas, Jaunsvirlaukas, Kalnciema, Lielplatones, Līvbērzes pagastu mazuļi;
  • plkst. 12:00 Platones, Sesavas, Svētes, Valgundes, Vilces, Vircavas, Zaļenieku mazuļi. 

Ozolnieku pagasta tautas namā:

  • plkst. 15:00 Ozolnieku, Cenu pagasta, Salgales pagastu jaundzimušie.