Novada ziņas
Mazo grantu programmas informatīvais seminārs

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" sadarbībā ar partneriem LIFE GoodWater IP projekta ietvaros turpina mazo grantu programmu, lai sniegtu ieguldījumu ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanā. Grantu programmas ietvaros pieejams finansiāls atbalsts lai ūdensobjektos mazinātu/novērstu piesārņojumu (t.sk. kaitējumu) visā Latvijas teritorijā.

Lai plašāk pastāstītu par mazo grantu programmas otro uzsaukumu, aicinām uz informatīvo semināru “Vietējās sadarbības un iesaistes iespējas ilgtspējīgai virszemes ūdens resursu apsaimniekošanai”, kas notiks ZOOM tiešsaistes platformā š.g. 7. septembrī,  plkst.15.00-17.00.

Sīkāka informācija.

Semināra mērķis – ilgtspējīgai ūdens objektu apsaimniekošanai veicināt vietējo iniciatīvu grupu sadarbību un informēt par iespējām pieteikt savu ideju, lai saņemtu  mērķtiecīgu finansiālu atbalstu, savā pašvaldībā risinot ūdens piesārņojuma problēmu ar zemu izmaksu iniciatīvām un pasākumiem (mazo grantu).

Semināra aptuvenā dienaskārtība:

  • ieskats par projektu LIFE GoodWater IP, tā mērķiem un aktivitātēm/ VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs";
  • risinājumi/iespējas hidromorfoloģiskās un ekoloģiskās kvalitātes uzlabošanai un līdz šim īstenoto pasākumu sekmes/ Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR";
  • mazo grantu programma – tās mērķi,  atbalstāmās aktivitātes, pieejamais finansējuma apjoms un noteikumi/ SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" un Baltijas Vides Forums;
  • atvērta diskusija un jautājumi par mazo grantu programmu un citiem jautājumiem.

Uz semināru aicinām nevalstiskās organizācijas, attīstības biedrības, lauku partnerības, kopienu pārstāvjus, zemes īpašniekus, vides draugus un aktīvistus, pašvaldību pārstāvjus un ikvienu interesentu.

Lūgums  reģistrēties semināram līdz 2022.gada 6. septembrim, aizpildot tiešsaistes reģistrācijas anketu.

Reģistrētie dalībnieki š.g. 7.septembrī saņems ZOOM saiti uz semināru un precizēto dienaskārtību.