Projekti
NAI būvprojekta izstrāde - nobeiguma fāzē

Jelgavas novada pašvaldība ir viens no partneriem LIFE programmas projekta „LIFE GoodWater – Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (projekta Nr. LIFE18 IPE/LV/000014) ietvaros, kura mērķis ir ilgtermiņā uzlabot Latvijas virszemes ūdeņu kvalitāti.

Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt jaunas NAI Nākotnes ciemā, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā. Šīs aktivitātes īstenošanai tiek izstrādāts būvprojekts, kurš jau ir nobeiguma fāzē - pēdējo saskaņojumu tas saņems, tiklīdz ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju tiks saskaņots lokālplānojums zemesgabalam “Upes lauki” atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.pantam (Jelgavas novada pašvaldība 2022.gada 30.martā apstiprināja lokālplānojumu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamā īpašumā ,,Upes lauks” Nākotnes ciemā, Glūdas pagastā, zemes vienībai 54520010149).

Pēc būvprojekta saskaņošanas tiks veikts iepirkums būvdarbiem un uzsākta jauno NAI Nākotnes ciemā Glūdas pagastā būvniecība.

Vairāk par projektu

Projekta vadītāja ir Anita Krūmiņa, projekta vadītāja asistente Anita Skubiļina.