Izglītība Jaunatne
Neformālās izglītības programma "Karjeras ceļš" skolotājiem, jaunatnes darbiniekiem un jauniešu līderiem

No 11.marta līdz 6.maijam norisināsies neformālās izglītības programma "Karjeras ceļš" skolotājiem, jaunatnes darbiniekiem un jauniešu līderiem, izmantojot neformālās izglītības atbalsta instrumentus pedagoga karjeras konsultanta un mācību jomu skolotāju sadarbībai pilnveidotajā mācību saturā, lai rastu piemērotākos risinājumus pašvadītas mācīšanās un caurviju prasmju īstenošanai izglītības procesā.

Šis ir jau trešais cikls,  kad izglītotāji un jaunatnes darbinieki var iziet “Karjeras ceļu”. Tie, kuri ir jau izgājuši šo ceļu,saka:

“Ļoti interesanti, ka, darbā ar jauniešiem, rodas idejas, metodes un TAS STRĀDĀ! Gūtās zināšanas un prasmes ļāva saprast, kam vairāk jāpievērš uzmanība, lai jaunieši ir sagatavotāki dzīvei. Iemācījos būt pacietīgākai gaidīt jaunieša lēmumus, uzdotot pareizos jautājumus. Vērtīgi rīki darbam ar jauniešiem un iespēja pašam izvērtēt savi. Brīnišķīgas pasniedzējas, noteikti iesaku, jo nodarbības nav tikai par karjeru. Nodarbības palīdz izprast, kas ir karjera. Nodarbības ir par dzīvi ar citu skatījumu un jaunām metodēm.”

Karjeras ceļš ir praktisks 5 nodarbību cikls, kura ietvaros dalībnieki iegūs:

  • praktiskus instrumentus karjeras un kompetenču izglītībā;

  • apliecinājumu par 36 stundu dalību;

  • skaidrību par sevi un savu vietu jaunajā mācību saturā.

Nodarbības notiek katru otro ceturtdienu (11.03., 25.03., 8.04., 22.04., 6.05.) Zoom tiešsaistes platformā. Vienas nodarbības ilgums ir divas stundas no 15:00 - 17:00.

 

Vietu skaits ir ierobežots (6 dalībnieki, Jelgavas novada izglītotāji un jaunatnes darbinieki), tāpēc lūgums iepriekš pieteikties, līdz 8.martam aizpildot anketu

Programmu „Karjeras ceļš” vada:

  • Dace Vīpule-Kuļika: 20 gadu pedagoģiskā darba pieredze formālajā izglītībā, no tiem 5 gadu pieredze karjeras attīstības atbalsta pasākumu īstenošanā un koordinēšanā Jelgavas novada pašvaldībā. Profesionālā darbība saistīta ar karjeras izglītības pasākumu īstenošanu, metodisko atbalstu pedagogiem karjeras konsultantiem, administratīvo darbu vietējos, reģionālos un starptautiskos projektos; 

  • Lauma Ziemeļniece: neformālās izglītības trenere, kura atbalsta jauniešus un izglītotājus kaldināt savu profesionālo un personīgo izaugsmes ceļu. Mācījusies Ungārijā un Vācijā uz risinājumu balstītu un sistēmas pieeju, ienesot un praktizējot to neformālajā izglītībā. Vada vietējas un starptautiskas mācības un individuālas konsultācijas jauniešiem un izglītotājiem. Gan tiem, kuri jau atraduši savu profesionālo ceļu, gan tiem, kuri meklē savus nākamos soļus.