Novada ziņas
Ņems aizņēmumu doktorāta izbūvei Sesavas pagastā

Š.g. 27.jūlija domes sēdē Jelgavas novada deputāti lēma iesniegt investīciju projekta “Sesavas doktorāta izveide Sesavas pagastā, Jelgavas novadā” pieteikumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā valsts aizņēmuma saņemšanai 204 334,48 EUR  apmērā.

"Pašreizējo ģimenes ārsta praksi Sesavā vada ilggadējā ārste Stille Skaidrīte, kura pirms 50 gadiem praksi izveidoja savā dzīvoklī Skolas ielā 10-14. Tā kā daktere jau savlaicīgi darīja zināmu, ka 2023. gadā viņa plāno pārtraukt savu profesionālo darbību un doties pelnītā atpūtā, pagājušajā gadā pašvaldība iegādājās nekustamo īpašumu Sesavas pagastā, kas sastāv no neliela zemes gabala un biroja tipa ēkas teju 235 m2 platībā, lai būtu jaunas telpas, kur izvietot doktorātu. Investīciju projekta “Sesavas doktorāta izveide Sesavas pagastā, Jelgavas novadā” ietvaros paredzēts ēku labiekārtot, nodrošinot nepārtrauktu veselības aprūpes pieejamību Sesavas pagasta iedzīvotājiem,” stāsta Jelgavas novada pašvaldības Attīstības nodaļas Infrastruktūras projektu vadītāja Anita Skubiļina.

Doktorāta izveides projektā paredzēts izveidot ārsta un ārsta palīga kabinetus, procedūru telpu, nepieciešamās palīgtelpas un plašu uzgaidāmo telpa, nomainīt grīdas segumu, izbūvēt nenesošas starpsienas un jaunas durvju ailas nenesošajās starpsienās, montēt iekārtos griestus un veikt telpu kosmētisko remontu. Tāpat paredzēts izbūvēt sanitāro mezglu, pielāgojot to apmeklētājiem ar kustības traucējumiem un sakārtot ūdensapgādi, kanalizāciju,  apkuri un elektroapgādi, kā arī uzstādīt ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizāciju. Ēkas galvenā ieeja jau ir pielāgota cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Vienu no ēkas telpām iecerēts pielāgot aptiekas vajadzībām.

Plānots, ka doktorāta izbūves darbi noritēs no š.g. septembra līdz nākamā gada maijam.