Jelgavas novada pašvaldības ģerbonis

Līdz ar 25. oktobra domes sēdes lēmumu darba gaitas pašvaldībā noslēdz divi pagastu pārvalžu vadītāji - Platones pagasta pārvaldes vadītājs Vladislavs Pogožeļskis un Sesavas pagasta pārvaldes vadītājs Staņislavs Matuss.

Pašvaldība 29. septembrī saņēma V. Pogožeļska iesniegumu par darba tiesisko attiecību izbeigšanu un saskaņā ar domes lēmumu V. Pogožeļskis amata pienākumus veiks līdz 31. oktobrim. Uz vakanto Platones pagasta pārvaldes vadītāja amata vietu izsludināts konkurss, pretendentu pieteikumus pašvaldība gaida līdz 8.novembrim. Vairāk par vakanci ŠEIT.

Savukārt lēmums par Staņislava Matusa atbrīvošanu no Sesavas pagasta pārvaldes vadītāja amata pieņemts, atsaucoties uz viņa iesniegumu pēc veselības uzlabošanas pasākumiem vairāk nekā pusgada garumā. S. Matuss no amata atbrīvots ar 21. novembri. Kā ziņots iepriekš, 27. septembrī Jelgavas novada dome Sesavas pagasta pārvaldei apstiprināja pagaidu vadītāju Rūdolfu Knopi, kurš jaunos pienākumus pilda kopš 5. oktobra.