Izglītība Novada ziņas
ozolnieku mūzikas skola

Ozolnieku Mūzikas skolai, kas atrodas Rīgas ielā 23, Ozolnieku pagastā, mācību procesa nodrošināšanai ir nepieciešamas papildu telpas: četras mācību telpas 18 – 25 m2 platībā un divas lielākas mācību telpas 40 – 60 m2 platībā. Telpām jābūt pēc iespējas tuvāk mūzikas skolai, vēlams ne vairāk kā 1 km rādiusā.

Tā kā pašvaldībai nav pieejamas piemērotas telpas Ozolnieku mūzikas skolas vajadzībām, tad 2023. gada 26. jūlija domes sēdē tika lemts, ka nepieciešamās telpas tiks nomātas. Paredzamais telpu nomas līguma termiņš ir 2027.gada 31.decembris. Prasības iznomātājam var apskatīt šeit: 

Nomas piedāvājumu iespējams iesniegt līdz 2023. gada 25. augustam, un to var izdarīt personīgi Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā ēkā Pasta iela 37, Jelgavā vai atsūtot pa pastu sludinājumā noteiktajā termiņā (pasta zīmogs). Piedāvājumu atvēršana notiks 2023. gada 28. augustā plkst.10.00 Pasta ielā 37, Jelgavā. Iesniegtos pieteikumus izvērtēs Piedāvājumu atlases komisija, pēc kā rezultātus virzīs apstiprināšanai Jelgavas novada domē.