Projekti
Norisinājies Lietu interneta projekta noslēguma pasākums

2.jūnijā norisinājās URBACT programmas projekta Lietu Internets kā politikas instruments pārmaiņām pašvaldībā (IoTXchange) noslēguma pasākums, kurā tika prezentētas projekta aktivitātes un rezultāti.

Pasākumā piedalījās URBACT vietējās ekspertu grupas dalībnieki, kas kopā darbojās gandrīz divu gadu garumā, izstrādājot Jelgavas novada Viedas pašvaldības attīstības plānu 2022.-2032.gadam.

Projekta ietvaros LMT Inovāciju projektu vadītājs Kristaps Makbets prezentēja maza mēroga pilotprojekta Jelgavas novadā – meteo staciju – uzstādīšanu un ar to saistītos izaicinājumus. Savukārt, LVĢMC datu analītiķis Artūrs Svarinskis sniedza meteoroloģisko novērojumu kvalitātes analīzi, izvērtējot LVĢMC stacijas un pilotprojekta ietvaros uzstādītās stacijas Staļģenē iegūtos datus laika periodā no 2021.gada augusta līdz decembrim. 

Pasākuma noslēgumā pakalpojumu dizaina eksperts Rūdolfs Strēlis prezentēja izstrādāto plānu, kas vēl būs jāapstiprina novada domes sēdē.

Projekta otrās fāzes kopējais budžets plānots EUR 744 166,92 EUR apmērā, no kā Jelgavas novada pašvaldības budžets ir EUR 61 470. Atbalsta intensitāte – 85% ERAF līdzfinansējums un 5% valsts budžeta dotācija. Otrā fāze sākās 2020.gada 7.maijā un turpināsies līdz 2022.gada 7. augustam.