Novada ziņas Projekti
Norisinājusies Pasaules spēļu diena

Lai atzīmētu ikgadējo Pasaules spēļu dienu, kas šogad norisinājās 28.maijā, arī Jelgavas novada pašvaldība aicināja iedzīvotājus piedalīties Spēļu dienas aktivitātēs Jelgavas novadā.

Spēļu diena norisinājās ar moto: Atklāj spēli no jauna, atpakaļ dzīvē caur spēli! Spēļu diena tika organizēta URBACT programmas projekta “Spēles paradigma II”, Nr. 8211 ietvaros.

Projekta partneri: Udīnes pašvaldība (Itālija), Lousas pašvaldība (Portugāle); Igualada pašvaldība (Spānija) un Grosuplje pašvaldība (Slovēnija).

Projekta ieviešanas laiks: 14.06.2021. - 31.12.2022.

Projekta kopīgais finansējums 549190,00 EUR (ES finansējums 411568,00 EUR un partneru līdzfinansējums 137 622,00 EUR), tai skaitā Jelgavas novada pašvaldībai novirzītais finansējums 90200,00 EUR (ES finansējums 76670,00 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 9020,00 EUR un valsts budžeta dotācija 5% 4510,00 EUR).