Novada ziņas
Norisinās apmācību cikls adīšanā

Maija mēnesī Jelgavas Novada Līvbērzes pagasta Tautas lietišķās mākslas studijas „Līve" telpās norisinājās pirmās apmācību nodarbības adītājām ar priekšzināšanām cimdu adīšanā. 

10 praktisko nodarbību cikla ietvaros rokdarbnieces apgūs plašas praktiskas zināšanas daudzu specifisko paņēmienu un daudzveidīgās tehnikas cimdu valnīšu adīšanā, ko praktiski neiespējami attēlot zīmētajās shēmās un aprakstos. Praktiskās nodarbības vada vieslektore, tautas daiļamata meistare un Tautas lietišķās mākslas studijas “Irbi” vadītāja Baiba Pilāne.

Foto: Ligita Ozolniece

 

Nodarbības adītājām ar priekšzināšanām notiek Akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās Zemgales kultūras programmas 2019 projektu konkursa projekta “Tradicionālā kultūras mantojuma meistaru zināšanu un prasmju pārmantošana Jelgavas novadā’’ Nr.19/1-14.2/K15 ietvaros.

logo