Novada ziņas
Dalībnieku grupas bilde

8.-10. se​ptembrim Jelgavas novada pašvaldībā viesojās kolēģi no Fredrikstad pašvaldības (Norvēģija), ar kuriem sadarbība aizsākās Trans in Form projekta laikā.

Projekta rezultātā ir izveidojusies veiksmīga sadarbība izglītības jomā.  Vizītes ietvaros tika apmeklēta Aizupes pamatskola, kurā norvēģu kolēģi iepazinās ar “Ekoskola” darbības principiem un Mazpulku organizāciju. Viesi apmeklēja arī Kalnciema vidusskolu, kurā guva ieskatu gan par skolas, gan ārpusskolas aktivitātēm un Jaunsardzes kustības darbības principiem novadā. Kolēģi augstu novērtēja to, kā Jelgavas novada skolās interešu izglītība un dažādas neformālas mācību metodes veiksmīgi tiek integrētas mācību procesā. Vizītes noslēguma dienā norvēģu kolēģi prezentēja savu pieredzi izglītības jomā:  gan vispārizglītojošā skolā, gan ārpusskolas aktivitātēs.