Novada ziņas
seniori

Jau vienpadsmito gadu Jelgavas novada pašvaldībā tiek organizēts konkurss senioru vecumposma iedzīvotāju vidū. Šis konkurss ir projekta “EUROPE DIRECT centrs Jelgavā” iniciatīva, kas tiek īstenots sadarbībā ar Jelgavas novada Senioru biedrību un pašvaldības Labklājības pārvaldi.  Šogad konkurss rosina meklēt uzvarētājus nominācijā “Digitālais seniors Jelgavas novadā 2022”.

Konkursa mērķis ir apzināt un novērtēt seniorus, kuri ikdienā un īpaši aizvadītajos gados ārkārtējās situācijas, mobilitātes un pulcēšanās ierobežojumu apstākļos ir veiksmīgi apguvuši un darbojušies ar digitālajiem rīkiem un ierīcēm gan ikdienas darbā un sabiedriskos pienākumos, gan komunikācijā ar ģimeni un sabiedrību, kā arī ir motivējuši un iedvesmojuši citus attīstīt digitālās prasmes. 

Projekta “EUROPE DIRECT centrs Jelgavā” vadītāja T. Šķerberga: Priecājamies, ka šī senioru novērtēšanas tradīcija Jelgavas novadā kļuvusi par tradīciju un turpinās. Attiecībā uz šī gada tēmu “Digitālais seniors” jāuzsver, ka digitālās prasmes ir kļuvušas par neatņemamu mūsu ikdienas sastāvdaļu, tomēr senioru vecumā to apguve rada zināmu diskomfortu un prasa piepūli. Tādēļ jo vairāk ar šo apbalvojumu vēlamies novērtēt un motivēt tos, kas ir spējuši iet līdzi laikam un savos ikdienas paradumos izmanto digitālās iespējas.”

Konkursā var piedalīties personas, kuras dzīvo Jelgavas novada administratīvajā teritorijā. Pieteikumā jābūt precīzi minētam nominētās personas vārdam, uzvārdam, dzīvesvietas adresei un tālruņa numuram. 

Pieteikumus konkursā var gatavot un iesniegt no 2022. gada 1. novembra  līdz 23. novembrim, savukārt pieteikumu izvērtēšana noritēs 24.-28. novembrim, lai jau 2. decembrī kopīgā pasākumā varētu sveikt un godināt Jelgavas novada digitāli prasmīgākos seniorus. 

Iesniegt pieteikumu konkursā var personīgi, nogādājot pieteikumu Jelgavas novada klientu apkalpošanas centros to darba laikā, nosūtot pa pastu uz Jelgavas novada pašvaldības adresi vai nosūtot elektroniskā veidā uz pasta adresi: dome@jelgavasnovads.lv , tematā norādot “Digitālais seniors Jelgavas novadā 2022”. 

Pieteikumus izvērtēs komisija, kuras sastāvā ir projekta “EUROPE DIRECT centrs Jelgava” vadītāja, Labklājības pārvaldes vadītāja un biedrības “Jelgavas novads seniori” vadītāja.