Projekti
Noskaidrots uzņēmums Elejas Tējas namiņa restaurācijai

Noslēdzoties projekta „Elejas muižas apbūves restaurācija"  iepirkuma konkursam divu pretendentu konkurencē, tiesības veikt Tējas namiņa un žoga  rekonstrukcijas darbus ieguvis SIA „Arčers”. Līguma summa saskaņā ar iepirkuma rezultātiem ir 344 870.90 EUR  ar  (PVN). Paredzams, ka rekonstrukcijas darbi sāksies pēc visu nepieciešamo atļauju saņemšanas, kad tiks uzsākta bojāto un atjaunošanai nederīgo konstrukciju un būves elementu demontāža. 

Jau ziņots, ka rekonstrukcijas gaitā notiks restauratoru vasaras skola un prakse 15 topošajiem restauratora palīgiem no Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas. Viņi strādās līdzās pieredzējušiem restauratoriem tējas namiņa un žoga atjaunošanā. Tāpat bez projekta lielākajiem darbiem, kas ir pašas ēkas un arkveida žoga restaurācija, notiks jauna kultūrprodukta prezentācija Jelgavas novada svētku laikā, un jāpiebilst, ka jau šobrīd izstrādāti un izgatavoti speciāli tējas krūžu paliktņi.
 
Projekts „Elejas muižas apbūves restaurācija" (Nr.EEZLV04/GSKMS/2013/11 ) tiks īstenots līdz nākamā gada 31.martam un tā kopējās izmaksas sasniedz 403 233,66 EUR, ko sastāda 211 942,99 EUR piešķīrums no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumenta starpniecību, 37401,70 EUR valsts līdzfinansējums, 153 888.97 EUR Jelgavas novada pašvaldības finansējuma.

Ar Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzību Islande, Lihtenšteina un Norvēģija sekmē sociālo un ekonomisko atšķirību mazināšanu un divpusējo attiecību stiprināšanu ar saņēmējvalstīm Eiropā. Visas trīs valstis cieši sadarbojas ar Eiropas Savienību atbilstoši Eiropas Ekonomikas zonas līgumam.

No 2009. līdz 2014. gadam paredzētais Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apjoms ir 1,79 miljardi eiro. Norvēģija nodrošina apmēram 97% no kopējā finansējuma apmēra. Uz finansējuma saņemšanu var pretendēt nevalstiskās organizācijas, pētniecības un akadēmiskās institūcijas, kā arī publiskais un privātais sektors 12 jaunākajās ES dalībvalstīs, Grieķijā, Portugālē un Spānijā. Sadarbība ar donorvalsts institūcijām ir ļoti plaša, un darbības iespējams īstenot līdz 2016. gadam.

Galvenās atbalstītās jomas ir apkārtējās vides aizsardzība un klimata pārmaiņas, pētniecība un stipendijas, pilsoniska sabiedrība, veselība un bērni, dzimumu līdztiesība, taisnīgums un kultūras mantojums.

Logo