Novada ziņas
Noslēdzas darbs pie profesionālās izglītības programmas “Restaurācija” pilnveidošanas

Vienlaicīgi ar Restaurācijas nama izbūvi Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas kompleksa Zirgu staļļa ēkā, vairāku mēnešu garumā pedagogi strādāja, lai uzlabotu profesionālās izglītības mācību programmu “Restaurācija”.

Programmas pilnveidošana notika konsultējoties ar Latvijas Amatniecības kameras ekspertu – dekoratīvo būvelementu restaurācijas meistaru Elgu Zariņu, kā arī ņemot vērā Restaurācijas biedrības ieteikumus. Programmas uzlabošana ietver tehnoloģisko karšu izstrādi un aprīkojuma specifikāciju izveidi praktiskajām nodarbībām jaunizveidotajā Restaurācijas namā, kas durvis vērs vasarā.

Programmas pilnveidošana tika veikta vairākos posms, tiekoties darba grupas sanāksmēs Rīgā, Zaļeniekos un Paņevežā ar Amatniecības kameras pārstāvjiem un sadarbības partneriem no Paņevežas profesionālās izglītības un attīstības centra, kur notika diskusijas par uzlabojumu gaitu, prezentēts paveiktais un saņemtas konsultācijas. Lai pilnveidotā programma un izveidotais Restaurācijas nams būtu konkurētspējīgi starptautiskajā darba tirgū, augusta beigās darba grupas pārstāvji devās Studiju vizītē uz Vāciju, Berlīnes – Brandenburgas profesionālo apmācības centru. Šai izglītības iestādei ir pieredze duālās izglītības īstenošanā, darba vidē balstītas izglītības nodrošināšanā, sadarbībā ar Vācijas Amatniecības kameru. Studiju vizītes laikā mūsu pedagogi iepazinās ar meistara darbu praktisko nodarbību laikā, tai skaitā metodisko un materiālu nodrošinājumu, uzzināja kā tiek organizēta audzēkņu prakse un turpmākā profesionālā pilnveide pēc izglītības iegūšanas.

Profesionālās izglītības programmas uzlabo arī kolēģi no Paņevežas profesionālās izglītības un attīstības centra. Kopumā Lietuvas kolēģi uzlabos 7 profesionālās izglītības programmas būvniecības nozarē, papildinot programmas ar restaurācijas moduli.

Programmas tiek uzlabotas Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta "Darba vidē balstītas apmācības uzsākšana būvniecības un restaurācijas nozarēs Zemgalē un Paņevežā" ietvaros. Projekta kopējais finansējums – 290 334.64 eiro, tostarp ERAF finansējums – 246 784.44 eiro.

 

Projekta vadītāja:

Lelde Šantare