Projekti Novada ziņas
Noslēdzas projekts restaurācijas prasmju attīstībai

Šonedēļ 8. oktobrī Zaļeniekos, Zaļenieku komerciālajā un amatniecības vidusskolā noritēs Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta noslēdzošā konference “Būvmākslas mantojuma saglabāšana lauku vidē”. Daļa konferences notiks attālinātā vidē, un tās laikā Jelgavas novada pašvaldības un Paņevežas profesionālās izglītības un apmācības centra kolēģi izvērtēs izvirzītos un sasniegtos projektu rezultātus, apspriedīs neformālās izglītības programmu nodrošinājuma iespējas Restauratoru namā un moderno tehnoloģiju piemērotību būvmākslas mantojuma saglabāšanai. Tāpat būtiska konferences daļa būs veltīta tēmai un priekšlikumiem, kā pilnvērtīgāk attīstīt Zaļenieku Restauratoru nama piedāvājumu nākotnē.

Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta "Darba vidē balstītas apmācības uzsākšana būvniecības un restaurācijas nozarēs Zemgalē un Paņevežā" īstenošana Jelgavas novada pašvaldībā tika aizsākta pirms vairāk kā diviem gadiem (2018. gada maijā). Projekts ir bijis kā profesionāls darba instruments jauniem attīstības virzieniem ļoti īsā laika periodā, lai Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola spētu piedāvāt mūsdienu prasībām atbilstošu izglītības procesu. Nenoliedzami būtiskākā un svarīgākā projekta aktivitāte Latvijas pusei ir jaunizveidotais Restauratoru nams. Kopš atklāšanas svētkiem 2019. gada 20. novembrī Restauratoru nams ir kļuvis atpazīstams plašākai sabiedrībai, atverot durvis un ar savām meistardarbnīcām un rosinot interesi par dažāda veida aktivitātēm, tā būvējot tiltu uz nākotnes ieceru īstenošanu.

Projekta laikā līdzās Restauratora nama izveidei būtiski uzlabotas arī Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas profesionālās izglītības programmas, uzsākta māceklības īstenošana, izveidota un īstenota neformālās izglītības programma, nodrošinātas meistarklases nodarbinātajiem restaurācijas un būvniecības nozarē, kā arī īstenota profesionālā pilnveide pedagogiem.

“Aprīkotās mācību darbnīcas Restauratoru namā ikdienā izmanto skolas audzēkņi, tomēr  ar lielu prieku jāatzīst, ka ļoti īsā laika periodā tās ir kļuvušas atpazīstamas arī plašākai sabiedrībai - nozares profesionāļiem, esošajiem un potenciālajiem sadarbības partneriem un citiem interesentiem. Īstenojot projekta aktivitātes un plānojot meistarklases, esam apzinājuši nozares speciālistu profesionālās pilnveides vajadzības un stiprinājuši sadarbības iespējas ar Latvijas Amatniecības kameras meistariem un citiem nozares profesionāļiem, tā paverot iespējas sadarbībai nākotnē. Augstu novērtējumu esam ieguvuši no vispārizglītojošo un mākslas skolu skolotājiem, kuri piedalījās Restauratoru nama organizētajās meistarklasēs projekta ietvaros, tā saņemot apliecinājumu, ka arī nākotnē plānosim līdzīgas aktivitātes, lai skolotāji iepazītu un tālāk saviem skolēniem sniegtu ieskatu prasmēs, kuras nepieciešamas būvniecībā un restaurācijā”, stāsta mācību darbnīcu “Restauratoru nams” vadītāja Dace Vīpule-Kuļika.

Restauratora namā izveidotas un aprīkotas sešas darbnīcas ( mūra, koka, restaurācijas tehnoloģiju, tapsēšanas, 3D dizaina un veidošanas), 3 klases (zīmēšanas, rasēšanas un teorijas), semināru zāle, izstāžu zāle un trīs noliktavu telpas.

Izvērtējot projekta sasniegtos mērķus, gandarījums ir par stabilo skolas izaugsmi un attīstību. Viens no jaunākajiem rezultātiem – šajā mācību gadā skolā uzsākta jauna izglītības programma “Kokizstrādājumu izgatavošana”, kuras ietvaros audzēkņiem sniegta iespēja praktizēties Restauratora nama koka darbnīcā un iegūt būvizstrādājuma galdnieka profesiju.

“Tāpat arī ir izveidota interešu izglītības programma "3D dizaina darbnīca", kas Jelgavas novada izglītības iestāžu 7. klašu skolēniem  šajā mācību gadā Restauratoru namā dos iespēju mācību priekšmeta "Dizains un tehnoloģijas" ietvaros apgūt 3D modelēšanas un printēšanas pamatprasmes jaunā uzlabotā mācību satura ietvaros. Jāpiemin, ka pašlaik gatavojam vēl vienu projekta pieteikumu sadarbībā ar Somijas, Vācijas un Slovākijas izglītības iestādēm par skolas digitālās stratēģijas izveidi, mācību platformas sagatavošanu un mācību materiālu izstrādi restaurācijas un būvniecības nozarē. Vēlamies, lai Restauratoru nams un mācību darbnīcas turpmāk nodrošinātu mūsdienīgu un dinamisku mācību vidi,” skaidro Jelgavas novada pašvaldības Izglītības projektu vadītāja Lelde Šantare.

Projekta kopējās izmaksas ir 290 334 EUR, ko veido Latvijas daļa 232 951 EUR apmērā un Lietuvas daļa 57 383 EUR apmērā. Taču minētā projekta finansējums nav vienīgie izdevumi, ko pašvaldība mērķēti ieguldījusi Restauratora nama aprīkošanā un būvniecībā. Lai segtu R​stauratora nama būvniecības izmaksas, Jelgavas novada pašvaldība ņēma aizņēmumu Valsts kasē 1 481 189 EUR apmērā. Kopējās būvniecības izmaksas sastādīja 1 838 232 EUR.

Noslēdzas projekts restaurācijas prasmju attīstībai: