Izglītība
JNMS

Vakar, 27.aprīlī, Ģederta Eliasa Jelgavas Mākslas un vēstures muzejā norisinājās Starptautiskā Vizuālās mākslas konkursa "Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot" apbalvošanas ceremonija. Jau ceturto reizi sadarbībā ar muzeju to organizēja Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola.

Šogad konkursā piedalījās 1224 darbi. Pārstāvētas tika 107 skolas no Latvijas, Lietuvas un Polijas četrās darbu tehnikās un četrās vecumu grupās. Tika pieškirtas 78 godalgotas vietas, kā arī 101 atzinība un 50 veicināšanas balvas no Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja, kā arī sadarbības partneriem - SIA "Laflora", SIA “Kanclers” un Europe Direct Informācijas centra Jelgavā. No Jelgavas novada izglītības iestādēm tika iesūtīti 158 darbi, no tiem 37 saņēmuši godalgotas vietas un sadarbības partneru balvas. Konkursa darbus vērtēja Arūnas Vaitkus un Ingrīda Vaitkiene (Lietuva), Marija Kaupere, Uldis Zuters, Edgars Ameriks, Anda Buškevica (Latvija).

Konkurss tiek organizēts ar mērķi veicināt bērnu un jauniešu izpratni par tēlotājas mākslas žanru, rosināt interesi par pilsētas ainavu kā mākslas žanru. Katru gadu konkursa tēma tiek mainīta - šogad konkursa nolikums paredzēja, ka jaunajiem māksliniekiem jārada mākslas darbs, kas attēlo pilsētas (reālistiskas vai izdomātas) ainavu. Konkursā varēja piedalīties mākslas izglītības iestāžu un interešu izglītības programmu audzēkņi.

Ideja godināt izcilo 20. gadsimta mākslinieku un mūsu novadnieku Ģedertu Eliasu, rīkojot starptautisku jauno mākslinieku konkursu, 2018. radās Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolā. Ģederts Eliass dzimis un audzis Jelgavas novada Platones pagasta “Zīlēnu” mājās, un šogad viņam apritētu 136.gadskārta kopš dzimšanas.