Novada ziņas
Noslēdzies Kūdras skulptūru festivāls

Ar pozitīvām atsauksmēm no apmeklētāju puses un atzinīgu vērtējumu no iesaistīto mākslinieku puses, noslēdzies Starptautiskais kūdras skulptūru festivāls, kas tika rīkots Lauku partnerības “Lielupe” īstenotā projekta “Lauku māksla” ietvaros. festivāls norisinājās Elejas muižas parkā no 16. līdz 19.maijam.

Šāds festivāls Jelgavas novadā norisinājās pirmo reizi, un ir uzskatāms par unikālu notikumu Latvijas mērogā, jo iepriekšējo reizi daudzveidīgas kūdras skulptūras tapušas pirms 10 gadiem.

16.maijā mākslinieki no Latvijas, Somijas, Francijas un Itālijas devās izbraukumā uz SIA “Laflora” apsaimniekotajiem Drabiņu un Kaigu kūdras purviem.

17.maijā notika skulptūru sagatavošanas darbi Elejas muižas parkā, kur mākslinieki, no kuriem neviens pirms tam nebija strādājis ar kūdras materiālu, mākslinieka Edgara Amerika vadībā iejutās savās fantāzijās un ļāva, lai trauslais materiāls pārtop par daudzveidīgiem mākslas darbiem. Mākslinieki atzinīgi novērtēja darba organizācijas procesu, kas ļāva pilnvērtīgi nodoties darbam visas dienas garumā. Līdztekus šajā dienā notika arī Uzraudzības grupas sanāksme visiem projekta partneriem no vietējām rīcības grupām.

Nākamajā dienā, 18.maijā Jelgavas novada svētku ietvaros interesenti varēja aplūkot atsevišķā teltī izstādītos kūdras skulptūru darbus un novērtēt mākslinieku paveikto. Tāpat gan maziem, gan lieliem apmeklētājiem bija iespēja piedalīties kūdras skulptūru darbnīcā un izgatavot pašiem savu nelielu kūdras darinājumu.

Visas dienas garumā pie telts, kurā bija izvietoti 12 mākslinieku darbi pulcējās apmeklētāji, veidojot brīžam īsāku, brīžam garāku rindu.

Festivāla organizatori saka īpašu paldies SIA “Laflora”, kas sagādāja kūdras klučus kūdras labirinta izveidei, kas piesaistīja papildus apmeklētāju interesi un ļāva apmeklētājiem, īpaši mazākajiem, azartiski meklēt ceļu ārā no tā! Labirintu sadarbībā ar Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolēniem veidoja uzņēmums “Otas brīnumdārzs”.

Pasākums organizēts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšprogrammas „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” projekta „Lauku māksla – Rural Art (He-A.R.T)”, Nr. 18-00-A019.333-000005 ietvaros.

Bilde

Foto autori: Edgars Pogožeļskis un Atis Luguzs