Novada ziņas Projekti
interreg Latvija-lietuva logo

Ar 27.februārī rīkoto konferenci Rokišķu reģionālajā muzejā noslēgusies Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalstītā projekta “Aizraujošs ceļojums piļu un muižu parkos četros gadalaikos/ 4SeasonsParks” (Nr. LLI 313) īstenošana. Ar 27.februārī rīkoto konferenci Rokišķu reģionālajā muzejā noslēgusies Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalstītā projekta “Aizraujošs ceļojums piļu un muižu parkos četros gadalaikos/ 4SeasonsParks” īstenošana.

Projekta ieviesēji no Jelgavas un Kokneses novada pašvaldībām, Zemgales plānošanas reģiona, Rokišķu reģionālā muzeja un Pakruojis rajona pašvaldības atzinīgi novērtēja projekta ievaros paveikto – 5 dažādām mērķgrupām izstrādātos piedāvājumus un trīs kopīgos tūrisma maršrutus muižu parkos, gūtās zināšanas un pieredzi, Drauga kartes izveidi, kas ļauj saņemt atlaides vai apmeklēt noteiktus objektus bez maksas.

Jelgavas novada pašvaldība projekta ietvaros atjaunoja daļu no vēsturiskajām Elejas muižas parka taciņām, izvietoja parkā soliņus un atkritumu urnas, uzstādīja informatīvos stendus un interaktīvo objektu “Saruna”, kā arī tēlnieka Gļeba Paņteļejeva skulptūru “Mīlestībai”. Tāpat iegādāti galdi un soli, apmeklētāju skaitītāji un darināts vēsturiskais tērps Elejas Tējas namiņa un parka gidei. Domājot par dabas saudzēšanas aspektiem, projekta noslēgumā vēl labiekārtota ugunskura vieta un iegādātas pārvietojamās ugunskura vietas, veikti tiltiņa drošības uzlabošanas pasākumi un labiekārtota apkārtne ap tualeti.

Turpmākais uzdevums ir ar kopīgiem spēkiem gādāt par jaunā tūrisma produkta ilgtspējas nodrošināšanu, sadarbības paplašināšanu, kopīga stāsta izveidi un maršrutā ietverto vietu atpazīstamības vairošanu. Jaunā tūrisma sezona, lai arī tās oficiālā atklāšana vēl tikai gaidāma, šajā maršrutā var jau sākties, jo, kā projekta partneri pārliecinājušies, piļu un muižu parku apceļošanā sezonalitātei īstenībā nav ne sākuma ne beigu, tā ilgst visu gadu, visos gadalaikos.

Projekta ieviešanas laiks: 2018.gada 1.marts līdz 2020. gada 29. februāris. Kopējais finansējums ir 692 346,75 eiro, tostarp ERAF finansējums – 588 409,72 eiro. Jelgavas novada pašvaldības projekta  daļa ir 208 591,32 eiro, no tās programmas finansējums 85% - 177 302,62 eiro; Jelgavas novada pašvaldības finansējums 10% - 20 859,13 eiro, valsts līdzfinansējums 5% - 10 429,57 eiro.