Projekti
Noslēdzies trīs dienu radošais plenērs

Pagājušajā nedēļā noslēdzās trīs dienu radošais plenērs Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta Nr. LLI-444 “Jaunu ilgtspējīgu risinājumu integrācija kultūras mantojumā/ NovelForHeritage” ietvaros. 

Esošās situācijas dēļ komunikācija un ideju apmaiņa ar Lietuvas kolēģiem no Kauņas Meža un vides inženierzinātņu universitātes tika organizēta attālināti, bet Latvijas Lauksaimniecības universitātes studenti klātienē Elejas parkā iepazīstināja pašvaldības pārstāvjus ar savām idejām topošās Elejas izstāžu zāles interjera dizainam, kā tika izgatavoti un Elejas muižas parka teritorijā uzstādīti pieci vides objekti.

Projekta mērķis: palielināt kultūras mantojumu objektu – muižu parku – tūrisma potenciālu, nodrošinot mūsdienu pieeju, objektus un pakalpojumus klasiskajos muižu parkos

Ieviešanas laiks: 01.07.2020.-30.06.2022. 

 

Projekts Nr. LLI 444 “Jaunu ilgtspējīgu risinājumu integrācija kultūras mantojumā/ NovelForHeritage” tiek realizēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības  programmā 2014-2020.gadam. Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR: 851 016.93, no tā ERAF finansējums 85% - 723 364.38, Jelgavas novada pašvaldības projekta  daļa: 424 806.00, no tās ERAF finansējums 85% - 361 085.10, Jelgavas novada pašvaldības finansējums 10% - 42 480.60, valsts līdzfinansējums 5% - 21 240.30. Projekta ieviešanas laiks: 01.07.2020.-30.06.2022.

 

Foto: Edgars Pogožeļskis