Novada ziņas
Noslēgušās apmācības karjeras speciālistiem, nākamais apmācību cikls jaunatnes darbiniekiem

No 22.februāra līdz 20.maijam norisinājās neformālās izglītības programma darbā ar NEET riska grupas jauniešiem (nav iesaistīti ne nodarbinātībā, ne izglītībā, ne mācībās) „Karjeras Pirmsākums”. Jelgavas novada karjeras speciālisti, sociālie pedagogi, audzinātāji un skolotāji trīs mēnešus apguva neformālās izglītības pieejas darbā ar jauniešiem un izzināja, kā tās izmantot ikdienas darbā.

Apmācības notika starptautiska projekta Constellation ietvaros, kura galvenā būtība ir radīt sistēmu, lai, sadarbojoties neformālās un formālās izglītības pusēm, novērstu jauniešu nokļūšanu NEET situācijās. Apmācību noslēgumā dalībnieki izvērtēja profesionālos ieguvumus un, kā galveno ieguvumu, uzsvēra, ka visas piedāvātās metodes tika izmēģinātas praksē savas personības izpētē un darbā ar jauniešiem, tā iegūstot atgriezenisko saiti jau apmācību laikā. Metodes pamatā atklāja vienu no galvenajām atziņām – tās palīdz izprast savas un citu sajūtas, palīdz mācīties nejaukties un nedot gatavus padomus dažādu situāciju risināšanā, jo katram līdz atbildei un risinājumam jānonāk pašam, konsultants var tikai palīdzēt soli pa solim nonākt līdz mērķa sasniegšanai. Karjeras konsultanti un pedagogi pēc apmācībām atzina, ka iemācījušies precīzi formulēt jauniešiem uzdodamos jautājumus, lai veiksmīgāk motivētu atrast intereses un nākotnes nodarbošanos. Tāpat augsti tika novērtēts, ka apmācību rezultātā iegūti inovatīvi instrumenti gan darbā ar jauniešiem, gan savas personības izaugsmei.

Biedrības ideA vadītāja Kristīnes Kode atzīst: “Tikšanās ceļ dalībnieku personisko un profesionālo izgausmi. Nodarbības ir atbalsta mehānisms jaunatnes darbiniekiem un skolotājiem ikdienas darbā ar jauniešiem. Tās paplašina metožu klāstu un iespējas integrēt neformālās izglītības tehnikas formālajā izglītībā.”

Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste karjeras izglītības jautājumos Dace Vīpule – Kuļika atklāj: „Apmācību rezultātā esam ieguvuši jaunus un radošus darba instrumentus un pieejas karjeras attīstības atbalsta pasākumu īstenošanai. Praksē pārliecinājamies, ka metodes spēj darīt brīnumus jauniešu personības izpētē un izaugsmē, lai uzsākt ceļu savu sapņu piepildīšanai.”

Projekta Constellation komanda izsaka pateicību Jelgavas novada karjeras speciālistiem un izglītotājiem par dalību un kopradi darbā ar jauniešiem!

Turpinot īstenot projektu Constellation, tiek meklēti drosmīgi jaunatnes darbinieki un līderi!

Otrs tikšanās un apmācību cikls ir veltīts jauniešu līderu un jaunatnes darbinieku kapacitātes veicināšanai un inovāciju veidošanai darbā ar jauniešiem. Tās ir sešas nodarbības, kuru laikā tiks pētītas metodes un kopīgi radītas inovācijas. Pirmā nodarbība notiks jau nākamajā mēnesī.

Lai pieteiktos dalībai nodarbībās aicinām rakstīt uz epastu kristine.kode@gmail.com.

Stratēģiskās partnerības projekts „Constellation” norisinās, sadarbojoties biedrībai ideA ar Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldi. Projektu realizē Eiropas Savienības programma “Erasmus+: Jaunatne darbībā”.