Projekti
Noslēgušās pirmās Pierīgas gidu apmācības

Projekta  “Tūrisms kopā” ietvaros notikušajās Pierīgas gidu apmācībās tika aicināti piedalīties esošie un topošie gidi,  kuri ikdienā vēlas strādāt Babītes, Mārupes, Olaines, Ķekavas, Ozolnieku un Jelgavas novadu teritorijās. Apmācību mērķis bija iepazīstināt gidus ar tuvumā esošajiem tūrisma un apskates objektiem, veicināt to savstarpējo sadarbību, lai Pierīgas iedzīvotājiem un viesiem tiktu nodrošināts kvalitatīvs tūrisma pakalpojums. No Jelgavas novada apmācībās piedalījās Vilces muižas gide un Tūrisma informācijas punkta vadītāja Elita Priedniece un topošā gide Ramona Zariņa, kura praktizējas Lielvircavas muižā.

Pierīgas gidu apmācībās gidi tika iepazīstināti ar pētnieka Dr. geogr Andra Klepera izstrādāto sešu Pierīgas novadu tūrisma attīstības stratēģiju un maršrutiem.  Pirmajā dienā (23. oktobrī) apmācību dalībnieki viesojās Latvijas Lauku konsultācijas centrā Ozolniekos. Gidi mācījās sadarboties un veidot alternatīvus maršrutus, piedāvājot  jaunus un interesantus  tūrisma produktus. 30. oktobrī  Rāmavas Depkina muižā praktiskās nodarbībās ģeogrāfs Jānis Zariņš no pargajieni.lv mācīja, kādam būtu jābūt gidam Pierīgā.   Gida pieredzes stāsts bija vērtīgs gan jaunajiem gidiem, lai saprastu, kā uzsākt darbību un būtu veiksmīgam, gan tiem, kuri jau ilgu laiku darbojas šajā nozarē.   Mācību cikla noslēguma dienā, 6. novembrī, Babītes novada Kultūrizglītības centra filiālē “Vietvalži”  gidiem bija unikāla iespēja veidot savas gidu vizītkartes kopā ar  tuesi.lv komandu -  1 līdz 2 minūšu garus video par piedāvājumu Pierīgā. Ieraugot sevi ar tūrista acīm, kā arī uzklausot citu gidu rekomendācijas, gūtas atziņas, kādas prasmes būtu nepieciešams attīstīt.

Apmācību noslēgumā, saņemot apliecības, gidi  solīja aktīvāk darboties, lai pavasarī  sniegtu novadu iedzīvotājiem un viesiem jaunus tūrisma piedāvājumus.

Apmācību laikā dalībnieki saprata savas  stiprās un vājās puses, pārdomājot kā turpmāk darboties. Uzklausot Mārupes, Olaines, Babītes, Jelgavas, Ķekavas un Ozolnieku novadu pašvaldību prezentācijas, ir gūts priekšstats, ka arī tepat ir iespēja vest tūristus un vietējos iedzīvotājus.

Novadu prezentācijas:

Babītes novada pašvaldības prezentācija

Mārupes novada pašvaldības prezentācija

Olaines novada pašvaldības prezentācija

Ozolnieku novada pašvaldības prezentācija

Jelgavas novada pašvaldības prezentācija

Ķekavas novada pašvaldības prezentācija

Projektu „Tūrisms kopā” (17-00-A019.332-000005) īsteno biedrība „Pierīgas partnerība” „Lauku partnerība „Lielupe””, Partnerība „Daugavkrasts” un novadu pašvaldības  Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

Informāciju sagatavojaBiedrība "Rīgas partnerība"

attels