Izglītība Novada ziņas Jaunatne
Noslēgusies kampaņa ,,Radi, lieku neradot!”

Lai ikdienā ieviestu videi draudzīgāku dzīvesveidu, visa pamatā ir zināšanas un, protams, vēlme iesaistīties. Tāpēc biedrība ,,Daibes ilgtspējas centrs” un dabas un tehnoloģiju parks ,,URDA’’ savā jaunākajā kampaņā ,,Radi, lieku neradot!” izstrādājusi virkni ar materiāliem, lai dažādu izglītības iestāžu pedagogi un darbinieki varētu tos izmantot darbā ar 13 – 19 gadus jauniem jauniešiem, skaidrojot par aprites ekonomikas pamatprincipiem. Kampaņa ir veiksmīgi noslēgusies, bet kampaņas laikā sagatavotie materiāli ir brīvi pieejami izmantošanai arī turpmāk.

Kampaņas ,,Radi, lieku neradot!” tēlu Žani Neveisteri radījusi māksliniece Anna Vaivare. Žaņa uzsaukumam: ,,Izdarīšu vismaz vienu videi draudzīgu izvēli dienā un tam izaicinu arī Tevi!”, atsaucās teju 10 000 jauniešu no 42 Latvijas novadiem un 67 skolām, lai laika posmā no janvāra līdz maijam iesaistītos  kampaņas ietvaros sagatavotajās aktivitātes. Arī Jelgavas novada jaunieši un pedagogi iesaistījās kampaņā - Žaņa izaicinājumam "Rādi, ka neradi lieku!” atsaucās Kalnciema vidusskola, savukārt tiešsaistes lekcijās piedalījās Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola, Svētes pamatskola un Vircavas vidusskola.

  • Online video lekcijas. Dabas un tehnoloģiju parka,,URDA” pasniedzēji sagatavojuši 5 video lekcijas par tēmām ,,Atkritumu apsaimniekošana”, „Atkritumu otrreizējā pārstrāde un aprites ekonomika”, „Produkta dzīves cikls”, ,,Ekodizains”, „Atkritumu samazināšana, pārveidošana un labošana”. Lekcijas, kas balstītas uz kompetenču izglītības bāzes, skolotāji brīvi var integrēt katrs savā mācību priekšmetā. Kampaņas norises laikā lekcijas noklausījušies ap 2000 skolēnu.
  • Tiešsaistes sarunās. Lai iedvesmotu un dotu praktisku ievirzi rīcībai,  kampaņas laikā notika arī 6 tiešsaistes sarunas ar nozares speciālistiem – Kristīni Garklāvu, ,,Design Elevator” pārstāvjiem par ekodizaina un produkta dzīves cikla nozīmi, ar jauniešiem sarunājās arī modes māksliniece Baiba Ladiga – Kobajašī un Laura (zero waste aizsācēja Latvijā), kura jauniešus uzrunāja pat divreiz. Kopā vairāk kā 4000 sasniegtu ausu visā Latvijā.
  • 6 komiksi, kuri stāsta par aprites ekonomikas pamata tēmām – zaļās domāšanas cepuri, atkritumiem, aprites ekonomikas principu, iepakojumu, zero waste un ekodizainuKomiksi pieejami dažādos formātos, kurus ērti var pielāgot mācību procesā arī jaunākiem bērniem, piemēram, ļaujot tos izkrāsot.
  • Online spēles -  ,,Nebaro atkritumu poligonu” un ,,Produkta dzīves ciklam pa pēdām”. Spēles vedina aizdomāties par aprites ekonomikas pamatprincipiem, kas vēl izmantotajiem resursiem neļauj tik ātri kļūt par neizmantojamiem atkritumiem.
  • Video. Kampaņas ietvaros radīti arī 7 video, kas atraktīvā veidā stāsta par procesiem reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā ,,Daibe” -  atkritumu ceļu, atkritumu šķirošanu, otrreiz pārstrādājamo materiālu šķirošanu, atkritumu noglabāšanu, biogāzes procesiem atkritumu kalnā, infiltrāta attīrīšanu, sadzīves atkritumu priekšapstrādi.
  • Papildinātā realitāte. Lai iepazītu ,,Daibes” atkritumu poligona teritoriju, procesus un skaņas radīts materiāls, kas ar mobilās lietotnes palīdzību ļauj nokļūt papildinātajā realitātē un paviesoties atkritumu poligonā.
  • Žaņa izaicinājums ,,Rādi, ka neradi lieku!”. Lai jaunieši ne tikai uzzinātu, bet arī varētu aktīvi līdzdarboties, kampaņas laikā Žanis jauniešiem bija sagatavojis  trīs izaicinājumus. Izaicinājumam kopā atsaucās 185 skolēni no 35 dažādām Latvijas skolām. Februārī viņi veidoja internet mēmes par tēmu ,,Žanis. Vide.Atkritumi”, martā devās produktu ciklam pa pēdām, bet aprīlī veidoja video, lai iepazīstinātu ar saviem videi draudzīgajiem paradumiem.

Visi kampaņas materiāli vienmēr būs pieejami dabas un tehnoloģiju parka ,,URDA” mājas lapā

Sekojiet līdzi jaunumiem, jo dabas un tehnoloģiju centrs ,,URDA” un biedrība ,,Daibes ilgtspējas centrs” turpinās izstrādāt un piedāvāt programmas, lai bērnos un jauniešos turpinātu radīt interesi un izpratni par jautājumiem, kas saistīti ar vidi. 

Kampaņu ,,Radi, lieku neradot!” (projekta realizācijas nr. 108/76/2020) finansē Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF),  realizē ,,Daibes ilgtspējas centrs” un dabas un tehnoloģiju parks ,,URDA”.

Informāciju sagatavoja Liena Kreišmane, +371 25544338daibesic@gmail.com
Sekot līdzi mūsu aktivitātēm aicinām www.urda.lv, FB/ urda.lv, INST/ urda_dtp .