Projekti Novada ziņas
Noslēgušies Lielvircavas muižas kungu nama (T201-T206) atsevišķu otrā stāva telpu un būvdetaļu atjaunošanas darbi

Lielvircavas muižas kungu māja ir Valsts vietējās nozīmes kultūras piemineklis Nr. 5240, būvēta klasicisma periodam raksturīgā stilistiskā laika periodā no 1803.-1808.gadam. Paplašināšanas un pārbūves darbi veikti 1853.gadā.   

Kopš 2013. gada, apgūstot ES fondus un ieguldot pašvaldības budžeta līdzekļus, tiek veikta muižas telpu atjaunošana un labiekārtošana.

Lai veicinātu Lielvircavas muižas aktīvāku iesaisti tūrisma attīstībā un nodrošinātu pakāpenisku muižas visu telpu pieejamību, tika realizēts projekts “Lielvircavas muižas kungu nama telpu atjaunošana”, kura gaitā tika veikti muižas kreisā spārna atsevišķu telpu atjaunošanas darbi saskaņā ar SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa” izstrādāto apliecinājuma karti.

Darbu procesā tika atjaunotas durvis starp telpām, esošā vairogparketa restaurācija un jauna pēc esošā parauga ieklāšana, nestabilas nenesošas starpsienas demontāža - telpu pārplānošana, logu slēģu un paneļu restaurācija, logu aiļu atjaunošana, sienu krāsojuma atjaunošana ar trafarējumu un citi darbi.       

Atjaunotajās telpās paredzēts ierīkot muižas un kungu mājas vēstures ekspozīciju, izveidot vēsturisko tērpu ekspozīcijas zāli atbilstošu 19.gs. modes vēsturei ar tērpu kopijām no īpašnieku portretiem, kā arī pielāgot telpas modes vēstures darbnīcu radošajām aktivitātēm.

Projekta realizācijas laikā tika īstenots izvirzītais mērķis:

  • atjaunot Lielvircavas muižas kungu nama otrā stāva telpas, uzlabojot un nodrošinot muižas pieejamību, tā veicinot Lielvircavas muižas aktīvāku iesaisti tūrisma attīstībā Latvijā;
  • attīstot, saglabājot un atjaunojot valstī esošās kultūrvēsturiskās vērtības tiek veicināta Valsts kopējā ilgtspējīga attīstība, kas nodrošina un rada jaunus priekšnosacījumus vairāku segmentu attīstībā kopumā.

Projekta “Lielvircavas muižas kungu nama telpu atjaunošana” īstenošanas kopējās izmaksas sastādīja 94 107,38 EUR, no kurām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 45 000 EUR, bet Jelgavas novada pašvaldības finansējums 49 107,38 EUR .

Atjaunošanas darbus veica SIA “Zemgales Būvserviss”, būvuzraudzību veica SIA “Būves birojs” un autoruzraudzību veica SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”.

Projekta vadītāja: Ella Popesko

Foto: Edgars Pogožeļskis

Noslēgušies Lielvircavas muižas kungu nama (T201-T206) atsevišķu otrā stāva telpu un būvdetaļu atjaunošanas darbi:

Projekts Nr. 20-06-AL03-A019.2202-000002 “Lielvircavas muižas kungu nama telpu atjaunošana” tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās  Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietvaros.