Foto no radošuma treniņa

Oktobrī visos Jelgavas novada pagastos notika radošās nodarbības “Ideju Fitness”. Biedrība Lauku partnerība “Lielupe” kopā ar mūžizglītības speciālistiem un kultūras darba vadītājiem pagastos, aicināja iedzīvotājus uz neierastu nodarbību. Dažs labs pat sabijās, domādams, ka tiešām nāksies vingrot un cilāt hanteles. Tomēr, kā izrādījās treniņi notika omulīgā gaisotnē malkojot tēju vai kafiju, apgūstot dažādas ideju ģenerēšanas metodes un trenējoties pašiem radīt jaunas idejas. Veidojās jaunas to kombinācijas un rezultātā radās jauni un tika pārveidoti jau zināmi pasākumi pagastos.

Protams, lai notiktu šāds specifisks treniņš, nepieciešams zinošs treneris. Ideju Fitnesa autore un šī treniņa īstenotāja daudzos jo daudzos kolektīvos, iestādēs un uzņēmumos  - Elīna Miķelsone un viņas komanda devās uz katru pagastu, lai novadītu nodarbību.

Kāpēc šādas nodarbības bija nepieciešamas?

Tiekoties ar iedzīvotājiem pagastos un pārrunājot aktuālos jautājumus novērots, ka ikdienas rūpes un vajadzību risināšana reizēm aizēno spēju ieraudzīt sevi, savu apkārtni vieglāk, gaišāk un radošāk. Kas ir īpašs manā pagastā, kā nav citur? Kā es gribētu svinēt savus pagasta svētkus? Kā es gribētu parādīt savu pagastu citiem? Nemaz nav tik viegli ieraudzīt jaunas iespējas tajā pašā vidē, kas ir sen pazīstama un zināma.

Tāpēc šo vēsti ar aicinājumu uz radošuma treniņu veltīja ikvienam iedzīvotājam un darbiniekam pagastu pārvaldēs. Tieši šis sadarbības moments bija otrs nozīmīgais iemesls jaunai kopā sanākšanai.

Kādi bija rezultāti radošuma treniņam?

Kopumā Ideju Fitnesa nodarbībās piedalījās 125 dalībnieki. Katrā nodarbībā laiks paskrēja nemanot, jo paralēli ideju ģenerēšanai tika pārrunāti un analizēti dažādi pasākumi pagastos. Tās bija vērtīgas diskusijas, kurās piedalījās gan iedzīvotāji, gan dažviet arī pārvaldnieki un pagastā strādājošie speciālisti. Liekot kopā dažādus redzējumus par konkrētiem pasākumiem un jaunradītās idejas Ideju Fitnesa laikā, tapa jauni pasākumi gan senioriem, gan jauniešiem. Daudzos pagastos tika pilnveidoti un uzlaboti pagastu svētku iespējamie scenāriji, iekļaujot vēl nebijušas idejas.

Vērtīgs atzinums no šīm nodarbībām - sadarbībai ir liela nozīme pagasta kultūras dzīves veidošanā. Vairākos pagastos paši dalībnieki atzina, ka veidojot šādas -  plašākas darba grupas pagastos -, iesaistot iedzīvotājus, iespējams saplānot jaunus un pašiem nozīmīgus notikumus. Jāatzīst, ne visur iedzīvotāju aktivitāte bija liela. Tomēr pamazām veidojot šādu iedzīvotāju iesaistes tradīciju interese noteikti kļūtu lielāka. Pašiem iedzīvotājiem būs lielāks gandarījums par notikumiem, kur paši bijuši līdzautori. Sadarboties ir iespējams dažādās tēmās. Nelielos vides labiekārtošanas projektos, kas tika īstenoti pagājušajā gadā Kopdares aktivitātēs - tikpat labi sanāk sadarboties plānojot jaunus notikumus kultūras jomā. Lai katrā pagastā veidojas radoša un vieda kopiena!

Biedrība Lauku partnerība “Lielupe”

Ideju fitness ir praktiski un izglītojoši semināri ciklā “Radošas un viedas kopienas Jelgavas novadā”, kas notiek projektā “Iedzīvotāju padomes darba uzsākšana un attīstīšana Jelgavas novadā”, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Logo