Projekti
Bilde

Vakar, 30. septembrī Elejas Saieta namā norisinājās seminārs „Kultūras pieminekļu restaurācijas praktiskie aspekti. Elejas muižas komplekss". Ar šo semināru tika atklātas projekta „Elejas muižas apbūves restaurācija" aktivitātes, kas norit ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" atbalstu.

Semināra atklāšanā piedalījās Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune, Elejas pagasta pārvaldes vadītājs Leonīds Koindži – Ogli, Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Zemgales reģionālās nodaļas vadītāja Elvīra Mantrova, kā arī Lilita Leoho - Zaļenieku Komerciālās un amatniecības vidusskolas direktore. Kopumā semināru apmeklēja 52 cilvēki, turklāt liela daļa no tiem bija Zaļenieku Komerciālās un amatniecības vidusskolas skolēni, kas apgūst restaurācijas mācību programmu un kurus paredzēts iesaistīt projekta realizācijas aktivitātēs.

Atklājot semināru, projekta vadītāja Anita Škutāne iepazīstināja klātesošos ar Elejas muižas apbūves restaurācijas projektu, atzīmējot galvenās projekta aktivitātes, kā arī pastāstot par jau iepriekš veiktajiem darbiem Elejas muižas parkā Baltijas jūras reģiona programmas projekta „Trans in Form" ietvaros.

Būvinženieris Valdis Jānis Platais stāstīja par valsts kultūras pieminekļu restaurācijas ētiskajiem un estētiskajiem aspektiem, uzsverot, ka jebkura vēsturisku objektu restaurācija sevī ietver vairākas svarīgas izšķiršanās, būtiskākā no tām – kompromiss starp autentiskuma saglabāšanu un paredzamo būves lietošanas mērķi, jo bieži vien mūsdienās būvju lietošanas mērķis nevar būt tāds pats, kāds tas bijis sākotnēji. Savukārt Dainis Bruģis semināra dalībniekiem sniedza plašu priekšlasījumu par Elejas muižas pils kompleksa būvniecību un tā arhitektonisko un vēsturisko vērtību. Tāpat ainavu arhitekte Kristīne Dreija iepazīstināja klātesošos ar Elejas muižas parka vēsturiskajām vērtībām un izpētes rezultātiem, kas veikti projekta „Trans in Form" realizācijas gaitā. Pēc viņas teiktā, Elejas muižas parkā joprojām labi saglabājies ainaviskais plānojums, kas savulaik veidots līdz ar pils būvniecību.

Arhitekts Ēriks Cērpiņš interesentiem prezentēja Tējas namiņa un mūra žoga tehniskā projekta izstrādi, nākotnes vīzijas un to, kā šie objekti izskatīsies pēc restaurācijas. Stāstot par mūra žogu, viņš norādīja, ka gadu gaitā tā stāvoklis būtiski pasliktinājies. Pēc attēliem iespējams redzēt, ka astoņdesmito gadu beigās žogā saglabājušies koka elementi, kas, iespējams, pat dažviet bijuši oriģināli, tomēr, laikam ejot, kā arī veicot neprofesionālus remontdarbus, tie ir zuduši. Savukārt, komentējot restaurācijas projektu Tējas namiņam, viņš norādīja, ka ēkā paredzēts atjaunot jumtu, stiklojumu, sienu krāsojumu, kā arī dekoratīvos koka paneļus, kas, savulaik veidoti ar lielu rūpību, nu ir ļoti bēdīgā stāvoklī.

Pašā semināra noslēgumā ar pieredzi vēsturisko būvju atjaunošanā un tālākā izmantošanā dalījās Ieva Malceniece, SIA „Ungurmuiža" valdes priekšsēdētāja, stāstot par aktuālo Ungurmuižas kompleksa piedāvājumu, pieredzi un idejām attīstībai. Tieši Ungurmuižā ir līdzīgs objekts – Tējas namiņš, kas atjaunots un aktīvi tiek izmantots dažādiem pasākumiem.
Jau ziņots, ka Jelgavas novada pašvaldība saņēmusi apstiprinājumu iesniegtajam projektam Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmā „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana". Ar programmas atbalstu Elejas muižas parkā būs iespējams restaurēt autentisko Tējas namiņu un Zemgales reģionā tik reto arkveida mūra sienu, kas pašreiz raksturojami kā avārijas stāvokļa kultūrvēsturiskie pieminekļi Elejas muižas parka ansamblī.

Projekta Nr.EEZLV04/GSKMS/2013/11. Īstenošanas periods: 01.09.2014.-31.03.2016.
Elejas muižas apbūves restaurācija, Nr.EEZLV04/GSKMS/2013/11

Projekts „Elejas muižas apbūves restaurācija" tiek īstenots, izmantojot 211 942,99 EUR piešķīrumu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumenta starpniecību. Projekta kopējās izmaksas ir 293 346,69 EUR, valsts līdzfinansējums: 37 401,70 EUR, Jelgavas novada pašvaldības finansējums: 44 002,00 EUR. Projekta „Elejas muižas apbūves restaurācija" mērķis ir valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Elejas muižas apbūves tējas namiņa un mūra žoga restaurācija un saglabāšana, veicinot restauratoru kvalifikācijas celšanu, kā arī atjaunojot kultūras mantojuma objektu sabiedrisko nozīmību un veicinot iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti.

Ar Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzību Islande, Lihtenšteina un Norvēģija sekmē sociālo un ekonomisko atšķirību mazināšanu un divpusējo attiecību stiprināšanu ar saņēmējvalstīm Eiropā. Visas trīs valstis cieši sadarbojas ar Eiropas Savienību atbilstoši Eiropas Ekonomikas zonas līgumam.

No 2009. līdz 2014. gadam paredzētais Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apjoms ir 1,79 miljardi eiro. Norvēģija nodrošina apmēram 97% no kopējā finansējuma apmēra. Uz finansējuma saņemšanu var pretendēt nevalstiskās organizācijas, pētniecības un akadēmiskās institūcijas, kā arī publiskais un privātais sektors 12 jaunākajās ES dalībvalstīs, Grieķijā, Portugālē un Spānijā. Sadarbība ar donorvalsts institūcijām ir ļoti plaša, un darbības iespējams īstenot līdz 2016. gadam.

Galvenās atbalstītās jomas ir apkārtējās vides aizsardzība un klimata pārmaiņas, pētniecība un stipendijas, pilsoniska sabiedrība, veselība un bērni, dzimumu līdztiesība, taisnīgums un kultūras mantojums.

Logo