Projekti
Notiek Restauratoru nama aprīkojuma papildināšana

Kamēr apmācības un māceklība ir apturētas, Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas Restauratoru namā notiek aprīkojuma papildināšana.

Covid-19 pandēmija un izsludinātā ārkārtas situācija valstī ir veikusi korekcijas arī Ineterreg Latvijas – Lietuvas programmas projekta "Darba vidē balstītas apmācības uzsākšana būvniecības un restaurācijas nozarē Zemgalē un Paņevežā" (LLI-315) īstenošanas laika grafikā – būvniecībā un restaurācijā nodarbināto, kā arī pedagogu apmācības atliktas uz vasaru un rudeni. Tomēr darbs pie Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas Restauratoru nama aprīkojuma papildināšanas turpinās. Ir iegādātas mēbeles teorētisko un praktisko apmācību norisei, IT aprīkojums mācību modernizēšanai, kā arī iekārtas, rokas instrumenti un elektroinstrumenti būvgaldniecības restaurācijas, akmens un mūra restaurācijas un būvelementu restaurēšanas mācību darbnīcām.

Jau mēnesi ir apturēta Amatu izglītības programmu īstenošana 8 Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas profesionālās izglītības programmas “Restaurācija” audzēkņiem. Audzēkņi Amatu kameras meistaru pavadībā veic Zaļenieku Zaļas muižas pils un Siguldas Jaunās pils restaurācijas darbus: krāšņu, koka dēļu grīdas, durvju, pilastra, griestu dekoratīvo veidojumu restaurāciju. Amatu izglītības programmu īstenošana ļaus audzēkņiem nākotnē iegūt zeļļa diplomu.

Aktivitātes notiek Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta "Darba vidē balstītas apmācības uzsākšana būvniecības un restaurācijas nozarēs Zemgalē un Paņevežā" ietvaros. Projekta kopējais finansējums – 290 334.64 eiro, tostarp ERAF finansējums – 246 784.44 eiro.

 

Logo