Iedzīvotājiem Sabiedrības līdzdalība

No 2023. gada 7. decembra līdz 2024. gada 5. janvārim notiks parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai, lai atceltu apturēto likumu “Grozījumi Notariāta likumā”, kas paredz ieviest notariālo aktu par partnerību vai tās izbeigšanu. Jelgavas novadā parakstu vākšana nodrošināta trīs vietās – Kalnciemā, Elejā un Ozolniekos.

Parakstīšanās par tautas nobalsošanas rīkošanu iespējama klātienē domes apstiprinātajās parakstu vākšanas vietās:

  • Kalnciema pagasta pārvalde, Lielā iela 14, Kalnciems;
  • Elejas pagasta Saieta nams, Lietuvas iela 42, Eleja;
  • Cenu un Ozolnieku apvienības pagastu pārvalde, Stadiona iela 10, Ozolnieki.

Parakstu vākšanas vietu darba laiks:

  • pirmdienās un ceturtdienās no pulksten 14 līdz 18;
  • otrdienās, trešdienās, piektdienās, sestdienās, svētdienās – no pulksten 9 līdz 13.

Iedzīvotājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs ierasties parakstu vākšanas vietā, pēdējā parakstu vākšanas dienā - 2024. gada 5. janvārī tiks nodrošināta iespēja parakstīties savā atrašanās vietā. Taču, lai izmantotu šo iespēju, līdz 4. janvārim pašvaldības vēlēšanu komisijā (Pasta ielā 37, Jelgavā) vai parakstu vākšanas vietā jāiesniedz rakstveida iesniegums. Pieteikumu var iesniegt jebkura persona, kurai vēlētājs uzticas. Ja vēlētājam vai vēlētāja uzticības personai ir elektroniskais paraksts, tad iesniegumu var parakstīt elektroniski un nosūtīt pašvaldības vēlēšanu komisijai uz e-pastu inita.freiberga@jelgavasnovads.lv.

Piedalīties parakstu vākšanā var balsstiesīgie Latvijas iedzīvotāji neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas, ierodoties jebkurā no parakstu vākšanas vietām visā Latvijā. Informāciju par parakstu vākšanas vietām un darba laiku meklē Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļvietnē.

Lai piedalītos parakstu vākšanā, jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments – Latvijas pilsoņa pase vai pilsoņa apliecība (eID karte).

Neprecēto pāru partnerības regulējums ir veids, kā juridiski nostiprināt divu pilngadīgu personu attiecības un paredzēt tām noteiktu sociālo un ekonomisko aizsardzību, Piemēram, izmaiņas paredz, ka divas pilngadīgas personas, kurām ir tuvas, personiskas attiecības un kopīga saimniecība, varēs noslēgt partnerību pie zvērināta notāra. Partnerība izbeigsies ar personas nāvi vai gadījumā, ja tiesa vienu no personām izsludinās par mirušu, ar vienas vai abu personu laulību, ar abu personu gribas izteikumu notāram vai tiesas spriedumu. Paredzēts, ka ziņas par partnerības nodibināšanu un izbeigšanu būs ierakstāmas Fizisko personu reģistrā, līdz ar to valsts un pašvaldību iestādes varēs identificēt partnerību reģistrējušas un izbeigušas personas.

Pēc partnerības nodibināšanas partnerim būs tiesības pieņemt lēmumus, kas saistīti ar otra partnera ārstniecību, ja viņš pats nebūs spējīgs par sevi parūpēties, kā arī saņemt informāciju no ārstniecības iestādēm. Tāpat izmaiņas ļaus iegūt sociālās garantijas, piemēram, saņemt partnerim aprēķinātās pensijas summas, kas nav izmaksātas līdz viņa nāvei. Ja referenduma ierosināšanai nepieciešamais parakstu skaits netiks savākts, grozījumi stāsies spēkā 2024. gada 1. jūlijā.