Jaunatne Projekti
Dalībnieku grupas bilde

Laikā no 8.līdz 11.septembrim Jelgavas novadā notika starptautiska projekta “Eco Echo” iepriekšējās plānošanas vizīte. Sešu valstu organizāciju pārstāvji no Igaunijas, Polijas, Slovēnijas, Slovākijas un Horvātijas vizītes laikā izvērtēja projekta norises vietu un detalizēti plānoja starptautiskas jauniešu apmaiņas programmu, kas norisināsies laikā no 18. līdz 25.oktobrim Jelgavas novadā, Zaļenieku pagastā un pulcēs 30 jauniešus un jauniešu līderus no sešām projekta dalībvalstīm tajā skaitā Latvijas, Jelgavas novada.

Projekta “Eco Echo” mērķis ir veicināt jauniešu nodarbinātību un sociālo iekļaušanu, veidojot izpratni par vides un dabas aizsardzību un darba iespējām šajā jomā. Projekta galvenā aktivitāte ir starptautiska jauniešu apmaiņa, kas balstīta uz neformālo izglītību un mācīšanos starpkultūru vidē. Tās ietvaros tiks apzinātas globālās vides problēmas, meklēti inovatīvi un radoši risinājumi. Projekts vērsts uz to, lai veicinātu jauniešos radošumu un uzņēmību, veicinātu starpkultūru sadarbību, popularizētu neformālo izglītību. Pēc starptautiskas jauniešu apmaiņas, katrā no projekta dalībvalstīm tiks organizētas kampaņas, lai veicinātu sabiedrības izpratni par vides un dabas aizsardzību.

Projektu finansē Eiropas Savienības programma “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, priekšfinansējumu un līdzfinansējumu nodrošina Jelgavas novada pašvaldība. Projekta iesniedzējorganizācija biedrība “ideA”.

Informācijas sagatavotājs:

Kristīne Kode, Jaunatnes lietu speciāliste