Projekti
Notikusi projekta “Lietu Internets kā politikas instruments pārmaiņām pašvaldībā” pirmā ekspertu tikšanās jeb IoT dizaina sprinta seminārs

Eksperti, uzņēmēji, iedzīvotāji un pašvaldības pārstāvji 22.septembrī URBACT projekta darba grupas seminārā identificēja Lietu Interneta tehnoloģiju izaicinājumus Jelgavas novadā.

Pirmās sanāksmes laikā projekta vadītāja Anita Škutāne klātesošos iepazīstināja ar projektu, tā mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem.

Savukārt, grupas vadītāji Rūdolfs Strēlis un Viesturs Celmiņš prezentēja Lietu interneta (Internet of Things jeb IoT) risinājumus un tehnoloģijas tā atbalstam.

Darba grupās tika risināti jautājumi, lai apzinātu pašreizējās problēmas un izaicinājumus gan Jelgavas novadā, gan katra klātesošā pārstāvētajā organizācijā. Pēc rezultātu apkopošanas tiks lemts par tālāko darba grupu norises laikiem un tematiku.

Projektā iesaistījušies 8 partneri, tā vadošais partneris – Fundao pašvaldība Portugālē un projekta partneri:  Neversas pilsētas apvienība (Nevers Agglomeration, Francija), Ange pašvaldība (Zviedrija), Ābo (Turku) universitāte (Abo Akademi, Somija), Dodoni pašvaldība (Grieķija), Kežmarok pašvaldība (Slovākija), Razlog pašvaldība (Bulgārija) un Jelgavas novada pašvaldība.

Projekta mērķis ir izstrādāt digitalizācijas plānus, kuru pamatā ir lietu interneta (IoT) risinājumi, lai uzlabotu dzīves kvalitāti mazās un vidējās Eiropas Savienības pašvaldībās.

Projekta otrās fāzes kopējais budžets plānots EUR 744 166,92 EUR apmērā, no kā Jelgavas novada pašvaldības budžets ir EUR 61 470. Atbalsta intensitāte – 85% ERAF līdzfinansējums un 5% valsts budžeta dotācija. Otrā fāze sākās 2020.gada 7.maijā un turpināsies līdz 2022.gada 7. augustam.

Logo