Projekti

Oktobra beigās notikusi URBACT programmas projekta “Spēles paradigma II” atklāšana un pirmā un otrā ekspertu grupas sanāksme Jelgavas novadā, kurā piedalījās pārstāvji no izglītības, sociālās un labklājības jomas, skolām, pirmsskolas izglītības iestādēm, jauniešu centriem, pašvaldības administrācijas.

Kā jau minēts, projektā izdalīti četri moduļiem, kuru ietvaros tiek nodoti labās prakses piemēri un ar kuriem projektā strādās iesaistītie partneri. Tie ir: spēles ilgtspējīgai pašvaldību attīstībai, spēles iekļaušanai un līdzdalībai, spēles izglītībai, spēles veselībai un labklājībai.
Tikšanās laikā dalībnieki identificēja jomas un aspektus, kurus varētu ietekmēt “Spēles paradigma” projekts. Kā galvenie tika minēti iekļaujoša sabiedrība un vide, līdzdarbošanās, izaugsme, kopīga darbošanās. Dalībnieki arī identificēja to, kādus izaicinājumus iespējams risināt novadā ar spēļu palīdzību, piemēram, piederības izjūtas veidošanu, iesaistīšanu sporta aktivitātēs, aktīva dzīvesveida popularizēšanu, vientulības un depresijas mazināšanu, kā arī spēles, ar kuru palīdzību to varētu veikt.

Projekta partneri: Udīnes pašvaldība (Itālija), Lousas pašvaldība (Portugāle); Igualada pašvaldība (Spānija) un Grosuplje pašvaldība (Slovēnija).

Projekta ieviešanas laiks: 01.09.2021.-31.12.2022.

Projekta kopīgais finansējums 549190,00 EUR (ES finansējums 411568,00 EUR un partneru līdzfinansējums 137627,00 EUR), tai skaitā Jelgavas novada pašvaldībai novirzītais finansējums 90200,00 EUR (ES finansējums 76670,00 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 9020,00 EUR un valsts budžeta dotācija 5% 4510,00 EUR).

“Spēles paradigma II” pirmā ekspertu grupas sanāksme: