Projekti
Notikusi trešā projekta darba grupas tikšanās

21.decembrī notika Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta “Jaunu ilgtspējīgu risinājumu integrācija kultūras mantojumā/ NovelForHeritage”, Nr. LLI 444 tiešsaistes tikšanās, kurā projekta partneri informēja par projektā paveikto trešajā projekta ieviešanas periodā, kā arī diskutēja par nākamajos periodos ieviešamajām aktivitātēm un iespējamo projekta pagarinājumu.

Prezentācijas pieejamas šeit: