Š.g. 18. oktobrī kultūras centrā “Ulbrokas pērle” Jelgavas novada jaunatnes jomas pārstāvji piedalījās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras organizētajā konferencē “Nākamais solis darbā ar jaunatni – izaugsmei”. Tās laikā bija iespēja smelties jaunas idejas darbam ar jaunatni, klātienē satikt jomas ekspertus un iedvesmoties no ārvalstu ekspertu starptautiskās pieredzes.

Foto no jauniešu konferences

Lai pilnveidotu zināšanas par darbā ar jaunatni iesaistīto profesionalizācijas, neformālās un formālās izglītības iespējām, konferencē bija iespēja uzzināt jaunatnes jomas aktualitātes, piemēram, darbu ar jaunatni Latvijā un augstākās izglītības iespējām jaunatnes darbiniekiem Eiropā. Tāpat konferences dalībnieki bija aicināti piedalīties tādās praktiskās darbnīcās kā "Rīki, spēles un metodes darbam ar jaunatni" un "Pašu veidotā augstākā līmeņa izglītības programma darbā ar jaunatni iesaistītajiem" un diskusijās par to, kas ir jaunatnes darbinieks un kāda ir viņa loma jaunieša izaugsmē.