Jaunatne Jauniešiem Pasākumi

Piektdien, 15. decembrī, pulksten 17.00 Sesavas tautas nams brīvprātīgo godināšanas pasākumā pulcēs 83 Jelgavas novada jauniešus vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kuri šajā gadā aktīvi iesaistījušies novada dzīvē, palīdzot organizēt gan dažādas aktivitātes pagastos, izglītības iestādēs un jauniešu centros, gan piedaloties dažādos jaunatnes projektos.

Pasākumu plānošana un organizēšana, komunikācija ar nozaru speciālistiem, laika plānošana, komandas darbs, noformēšana un prezentācijas prasmes – šīs ir tikai dažas no iemaņām, kuras jaunieši attīstījuši, veicot brīvprātīgo darbu Jelgavas novadā.

“Brīvprātīgā darba popularizēšana ir viens no jaunatnes darba veidiem, kā veicināt jauniešu līdzdalību sabiedrības labā. Tas ir arī veids, kā jauniešiem gūt bezmaksas labumus – dzīves pieredzi, vērtīgu brīvā laika pavadīšanu, profesionālo pilnveidi, dalību pieredzes apmaiņas pasākumos.  Šajā gadā novada jaunieši palīdzējuši mazākos un lielākos mēroga pasākumos, brīvprātīgi iesaistoties saimniecisku un tehnisku jautājumu izpildē un risinājumos. Jaunieši palīdzējuši organizēt ne vien savas auditorijas pasākumus - sarunu vakars “Aisbergs”, Jauniešu diena, Ziemas prieki, Elejas muižas kauss, bet arī aktīvi piedalījušies novada lielajos kultūras pasākumos, kā, piemēram, Kultūraugs, nodrošinot virkni aktivitāšu jauniešu auditorijai. Tāpat šajā gadā esam kopā arī aktīvi strādājuši pie projekta Ozolnieku jauniešu iniciatīvu centrs”, stāsta Jaunatnes lietu nodaļas vadītājs Valters Siksna.

Katram jaunietim pašvaldība sniegs apliecinājumu par apgūtām prasmēm brīvprātīgajā darbā un dāvanu ar novada simboliku. Saņemot pateicību, jaunieši sadalīti vairākās kategorijās - no 25 stundām līdz 50 stundām šajā gadā brīvprātīgo darbu veikuši 17 jaunieši, kategorijā no 50 līdz 100 stundām darbojās 25 jaunieši, kategorijā no 100 līdz 150 stundām 26 jaunieši, savukārt brīvprātīgo darbu vairāk par 150 stundām  veikuši 15 jaunieši.