Pašvaldības ziņas
Novadā turpinās ceļu rekonstrukcijas

Īstenojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas administrētu projektu, šopavasar Jelgavas novadā rit ievērojamas asfalta ceļu rekonstrukcijas. Pašlaik konkrēti ceļa posmi Valgundē, Platonē un Sesavā jau noasfaltēti, savukārt Vircavā, Jaunsvirlaukā, Vilcē, Zaļeniekos un Kalnciemā norit zemes klātnes sagatavošanas darbi drīzumā veicamajai asfaltēšanai.

Projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Jelgavas novadā 2. kārta” Nr. 3.3.1.0/16/I/032 ietvaros novadā norit sešu ceļa posmu asfaltēšana – Vircavas pagasta  “MS-Dainas-JM” pārbūve 2 km, Jaunsvirlaukas pagasta Līči-Pirtnieki-Vecsvirlaukas šosejas pārbūve 0,110 km, Vilces pagasta “Kalnrozes - Valdeikas” pārbūve 2 km garumā, Kalnciema pagasta Lielupes ielas pārbūve 120 metru garumā, savukārt Zaļenieku pagastā veic “Ķemeru-Zanderu” pārbūvi kopā 4 kilometru garumā. Vērts norādīt, ka minēto Zaļenieku ceļa pārbūvi iecerēts remontēt divos posmos. Viena posma rekonstrukcija (no 5.54 līdz 7.54 kilometram) jau aizsākusies, bet otra (no 3.46 līdz 5.46 kilometram) noritēs nākamgad.

Vilces, Vircavas un Zaļenieku pagastos pašreiz norit nepieciešamie darbi, lai sagatavotu zemes klātni asfaltēšanai. Jaunsvirlaukas pagastā asfaltēšana Līču-Pirtnieku-Vecsvirlaukas šosejas posmā noritēs pēc Ražas svētkiem, kas gaidāmi šajā nedēļas nogalē pie z/s “Līči” jeb kafejnīcas “Zemnieku cienasts”.  Savukārt Kalnciemā Lielupes ielas pārbūve praktiski jau ir pabeigta – asfalts 120 metru garumā jau uzklāts un norit vien pēdējie sakārtošanas darbi.

Vilces, Zaļenieku, Kalnciema un Jaunsvirlaukas  pagastos ceļu rekonstrukcijas veic SIA “Igate”, bet Vircavas pagastā SIA “Lemminkainen Latvija”. Jāpiemin, ka šobrīd tiek gatavoti dokumenti, lai izsludinātu iepirkumu arī Zaļenieku pagasta ceļam Nr.11 “Ķemeri – Zanderi”, kura pārbūve noritēs nākamgad.

Programmā bija iespēja pieteikt projektus to ceļu rekonstrukcijai, kas vēlāk sekmētu uzņēmējdarbības attīstību noteiktā vietā. Pašvaldība apzināja un norādīja konkrētus uzņēmumus, saimniecības, kas apliecināja līdzdalību un līdzatbildību pēc projekta īstenošanas radīt savos uzņēmumos papildus darba vietas. Projekta otrā kārta kopā aptver 25 novada uzņēmumus. Pēc rūpīgām datu analīzēm un projekta nosacījumiem noskaidrojies, ka uzņēmumi kopumā radīs 48 jaunas darba vietas.

Projekta kopējās izmaksas ir 3 266 711.98 EUR, kur ERAF – 1 906 354.84 EUR, valsts budžeta dotācijas pašvaldībām – 340 089.28 EUR, pašvaldības finansējums – 1 020 267.86 EUR.

Projekts “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Jelgavas novadā 2.kārta” tiek īstenots Specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1 “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros.