Projekti Novada ziņas
Nūjošanas nodarbība senioriem

ESF projekta “Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/033 ietvaros 27.augustā plkst. 11.30 sadarbībā ar Jelgavas novada senioru biedrību  tika organizēta nūjošanas nodarbība senioriem. 

Nodarbība tika organizēta Lielplatones skolas –atbalsta centra teritorijā ar mērķi aicināt seniorus būt fiziski aktīviem, atgūt kustību prieku brīvā dabā, kā arī uzlabot nūjošanas prasmes. Nodarbības ilgums bija 120 minūtes, ietverot iesildīšanās un atsildīšanās vingrinājumus. Nodarbību vadīja divas nūjošanas instruktores Zane Grava un Māra Kukša.

Vairāk informācijas par pasākumu var iegūt zvanot vai rakstot Jelgavas novada pašvaldības veselības veicināšanas koordinētājai Dacei Mauliņai - tālrunis +371 25627518 (darba laikā), e-pasts dace.maulina@jelgavasnovads.lv