Izglītība Novada ziņas
Ozolnieku, Cenu un Salgales pagastu skolām jaunas tīmekļa vietnes

Gada sākumā, apstiprinot Ozolnieku novada pašvaldības budžeta pozīcijas 2021. gadam, Ozolnieku novada domes deputāti paredzēja finansējumu jaunu tīmekļa vietņu izveidei novada skolām un profesionālās ievirzes izglītības iestādēm.

Līdz ar jauno mācību gadu Izglītības nodaļas administrētais projekts ir noslēdzies un astoņas tīmekļa vietnes pieejamas lietošanai.

Apskati jaunās tīmekļa vietnes:

Jaunās tīmekļa vietnes veidotas ar mērķi - vienotā stilā un saturā prezentēt izglītības iestāžu aktualitātes, piedāvājumu, uzņemšanas nosacījumus, mācību vidi, telpu labiekārtojumu un apkārtni, tā veicinot gan audzēkņu un pedagogu piederības sajūtu iestādēm, gan iespēju potenciālajiem audzēkņiem kopā ar vecākiem iegūt kvalitatīvi noformētu un saturā bagātu informāciju par iestāžu piedāvājumu, mērķiem un vīzijām.

SIA "Turn digital" izstrādātā projekta kopējās izmaksas EUR 7512,38 (bez PVN).