Novada ziņas
Ozolnieku stacija

Pēc pasūtītāja VAS "Latvijas dzelzceļš" šobrīd Ozolnieku dzelzceļa stacijā notiek Paaugstināto platformu būvniecība dzelzceļa līnijā: Rīga-Jelgava. 

Būvprojekta nosaukums - Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija – pārbūve pieturas punktā  OZOLNIEKI

Galvenie darbi paredz:

  1. Kontakttīklu balstu izbūvi un veco demontāža peronu zonā;
  2. Divu 125.00 m garu malu platformu un pandusu izbūvi;
  3. Esošās ēkas un platformu nojaukšanu;
  4. Apgaismojuma balstu un kabeļu demontāžu un izbūvi;
  5. Gājēju pāreju un gājēju ceļu izbūvi.
  6. Telekomunikācijas kanalizācija un sakaru konteinera izbūve;
  7. Gaisvada līnijas būvniecība;
  8. Gājēju parejas luksoforu signalizācijas izbūve

Pasažieru dzelzceļa pieturas punktā OZOLNIEKI” paredzēts izbūvēt divas paaugstinātas 125 m garas un 2,90 m platas malu platformas ar pasažieru paviljoniem, soliem, atkritumu urnām un pandusu platformas vienā galā, kā arī pasažieru platformu gala paredzēts izbūvēt gājēju pāreju. Paredzēti 2 ieejas mezgli – no Robežu ielas puses (2 pandusi). Ievērojot vides pieejamību katrā braukšana virziena pusē DA ieejas mezglā paredzēti pandusi. Rīgas virzienā pie ieejas mezgla paredzēts laukums interaktīvajam vilcienu sarakstam, biļešu automātam, informatīvajam panelim un velosipēdu statīviem. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas galvenais būvdarbu veicējs informē VAS “Latvijas dzelzceļš” ar paziņojuma vēstuli par būvdarbu uzsākšanu, plānu un kārtību atbilstoši VAS “Latvijas dzelzceļš” noteiktajām procedūrām (telegramma par darbiem dzelzceļa nodalījuma joslā).

Ozolnieku stacija
Ozolnieku stacija