Novada ziņas
Ozolnieku PII "Zīlīte" pedagogi viesojas pie projekta partneriem Polijā

Erasmus+ projekta “Labās prakses pārņemšana vides iekārtojuma un mācību darba organizācijas formu dažādošanai izglītības iestādē” ietvaros, Ozolnieku PII "Zīlīte" pedagogi no š.g. 3. līdz 8. oktobrim devās smelties pieredzi uz Polijas galvaspilsētu Varšavu.

Pedagogi vēroja kolēģu darbu Warsaw Montessori Family pārstāvētajā sākumskolā un Casa dei Bambini Warsaw Montessori School, kā arī viesojās šogad atvērtajā Montessori Farm school Bialkā. Tā bija ļoti interesanta pieredze un brīnišķīga iespēja tuvāk iepazīt izglītības iestādes darbu citviet Eiropā un nedaudz arī iepazīties ar poļu kultūru.
Warsaw Montessori Family paspārnē ir izglītības iestādes no pirmsskolas posma līdz pat vidusskolai. Skolas un pirmsskolas iestādes īsteno mācību procesu angļu valodā un skolotāju kolektīvā ir sapulcējušies dažādu valstu pārstāvji.