Izglītība Projekti
Foto

Aprīļa sākumā Erasmus akreditācijas ietvaros 4 Ozolnieku vidusskolas pedagogi apmeklēja strukturētos kursus “Digitālais STEAM – integrēta dabaszinātņu, mākslas un matemātikas mācīšana ar digitālām ierīcēm”.

Ozolnieku vidusskolas pedagogu mērķis bija profesionāli pilnveidot savas kompetences digitālo rīku izmantošanā STEM mācību priekšmetos, veidojot mācību stundas starpdisciplināras. Jo kursu dalībnieki ikdienā māca kādu no STEM priekšmetiem – Inženierzinības, Dizainu un tehnoloģijas, Programmēšanu, Datoriku, kas līdz ar jaunā mācību satura ieviešanu un kompetenču pieejas īstenošanu kļuvis izaicinoši.

Pedagogi secina: šie kursi ļāva mums ne tikai paplašināt savas zināšanas par STEAM izglītību, bet arī iegūt praktiskas iemaņas un metodoloģijas, ko var integrēt savā mācību praksē. Turklāt tika iegūti vērtīgi kontakti un sadarbības partneri turpmākām profesionālām aktivitātēm.

Pedagogi atzinīgi novērtēja kursos gūto pieredzi praktiski strādāt starptautiskās komandās, tādā veidā izzinot STEM priekšmetu mācīšanu Rumānijā, Bulgārijā, Grieķijā, Itālijā un Portugālē.

Līdz mācību gada beigām vēl 2 Ozolnieku vidusskolas pedagogi apmeklēs strukturētos kursus Somijā, lai gūtu zināšanas kā organizēt mācību procesu ārpus telpām un 2 sākumskolas pedagogi dosies darba ēnošanā uz skolu Čehijā.

Erasmus akreditāciju Nr. 2022-1-LV01-KA120-SCH-000111204 Ozolnieku vidusskola īsteno no 2023.gada līdz 2027.gadam. 2023/24.mācību gadam piešķirtais finansējums sastāda 51 046 EUR, ko 100% apmērā finansē Eiropas Komisija.

Logo