Izglītība Projekti
Foto

Šonedēļ Ozolnieku vidusskola Erasmus akreditācijas ietvaros uzņēma kolēģes no Angelholmas Villanskolan skolas, kuras nedēļu ēnoja mācību stundas sākumskolas klasēs un interešu izglītības nodarbības, kā arī aktīvi piedalījās Valentīna dienas klases vakarā.

Zviedrijas pedagogu mērķis bija iepazīties ar Ozolnieku vidusskolas pieredzi mācību procesa diferenciācijā, lai ikkatrs skolēns sasniegtu stundas mērķi. Skolotājas vēroja mācību procesu sākumskolas klasēs un apsprieda redzēto ar Ozolnieku vidusskolas skolotājām un skolas vadību, sniedzot atgriezenisko saiti.

Īpaši Zviedrijas skolotājas vēlējās izzināt skolēnu iespējas pēcstundu aktivitātēm un kā skolēni tiek motivēti piedalīties šajās aktivitātēs. Tāpēc skolotājas vēroja darbu un praktiski piedalījās dažādās interešu izglītības nodarbības Ozolnieku vidusskolā, kā arī iepazinās ar Ozolnieku Sporta skolas un Ozolnieku Mūzikas skolas darbu.

Zviedrijas kolēģes apmeklēja arī Ozolnieku pirmsskolas izglītības iestādi “Zīlīte”, kur vēroja dažādas nodarbības un uzzināja, kā bērni tiek sagatavoti skolai.

Zviedrijas skolotājas atzina, ka viņus patīkami aizkustina mūsu pedagogu pozitīvā attieksme un darbs ar katru bērnu no sirds. Viņas ļoti pozitīvi novērtē Ozolnieku vidusskolā esošo pedagogu savstarpējo sadarbību mācību procesa uzlabošanā un, protams, Ozolnieku vidi – daba un drošība.

Jau marta brīvlaikā četras Ozolnieku vidusskolas sākumskolas skolotājas dosies darba vērošanas mobilitātē uz Angelholmas Villanskolan skolu, kur būs iespēja vērot mācību procesu jaunuzceltā un modernā izglītības iestādē, īpašu vērību pievēršot iekļaujošas izglītības nodrošināšanā.

Erasmus akreditāciju Nr. 2022-1-LV01-KA120-SCH-000111204 Ozolnieku vidusskola īsteno no 2023.gada līdz 2027.gadam. 2023/24.mācību gadam piešķirtais finansējums sastāda 51 046 EUR, ko 100% apmērā finansē Eiropas Komisija.

logo