Izglītība Projekti
Foto

Februāra izskaņā divas skolēnu grupas no Ozolnieku vidusskolas devušās mācību mobilitātēs ārpus Latvijas, lai kopā ar vienaudžiem no citām Eiropas valstīm apgūtu jaunas zināšanas un gūtu jaunu pieredzi.

Seši vidusskolas klašu skolēni kopā ar jauniešiem no Vācijas, Itālijas, Polijas, Rumānijas nedēļu apgūst veselīga dzīvesveida un mentālās veselības priekšnosacījumus, starptautiskās komandās veido bloga ierakstus Delmenhorstas pilsētā Vācijā.

Savukārt pieci pamatskolas klašu skolēni kopā ar skolēniem no Grieķijas, Spānijas un Vācijas šonedēļ mācās Verias pilsētā, apgūstot vides un kultūras dažādību, iepazīstot Grieķijas UNESCO mantojumu un NATURA bagātības.

Abām grupām nodarbības notiek angļu valodā, līdz ar to skolēni šīs nedēļas laikā pilnveido savas svešvalodas zināšanas, kā arī iepazīst Eiropas dažādību. Īpaši šo pieredzi paspilgtina apstāklis, ka skolēni visu nedēļu dzīvo viesģimenēs.

Skolēni par šo iespēju ir ļoti gandarīti un uzskaita ieguvumus sev un vienaudžiem:

Baiba Strika (11.b) “Runājot ar citiem valsts pārstāvjiem, es attīstu savas komunikācijas prasmes, runājot ar jauniešiem no citām skolām, man ir iespēja dzirdēt labās un sliktās lietas par skolām no citām valstīm. Tādā veidā saprotu, kas manā skolā ir labs un ko varētu uzlabot.”

Nadīna  Solovjakova  (10.a) “Šo dienu laikā vairākos veidos un interpretācijās esam padziļinātāk sapratuši mentālās un fiziskās veselības nozīmi cilvēka dzīvē. Mobilitāte ir arī izdevība, kur var mēģināt jaunas lietas un izkāpt ārā no savas komforta zonas, kas tikai iedrošina ne tikai mani, bet arī citus projekta dalībniekus paplašināt savu redzesloku.”

Kristiāns Lisovskis (10.c) “Mums ir iespēja iepazīt citu valstu kultūru, ne tikai tiem kas dodas projektā, bet arī tiem, kas uzņem pie sevis viesģimenē. Projekts arī ir palīdzējis pastiprināt manas vācu valodas prasmes, kas man noderēs ne tikai skolā, bet cerams arī dzīvē. Esmu pagodināts par iespēju piedalīties projektā kas ir bijusi izcila pieredze.”

Madara Sirvide (11.a) “Dalība šajā programmā palīdz personai atvērties, kļūt drošākam par sevi, uzdrīkstēties izdarīt to ko nespēj mājās.”

Zhang Jinshou (10.c) “Ieguvu jaunas zināšanas par citām valstīm un kultūrām un pilnveidoju angļu valodas zināšanas”

Dāvis Dāboliņš (10.a) “Manuprāt, šis projekts ļoti attīsta skolēnu spēju komunicēt citās valodās, uztvert citas valodas un iedrošina tos iepazīties ar jauniem cilvēkiem.”

Jau marta pirmajā pusē Ozolnieku vidusskolā tiks sludināta atlase 10.un 11. klašu skolēniem, lai konkursa kārtībā atlasītu divus skolēnus divu nedēļu ilgai individuālai mobilitātei Vācijā, kuras laikā kopā ar Delmenhorstas Max-Planck ģimnāzijas audzēkņiem apgūtu vidusskolas izglītības programmu.

Erasmus akreditāciju Nr. 2022-1-LV01-KA120-SCH-000111204 Ozolnieku vidusskola īsteno no 2023.gada līdz 2027.gadam. 2023/24.mācību gadam piešķirtais finansējums sastāda 51 046 EUR, ko 100% apmērā finansē Eiropas Komisija.

logo