Iedzīvotājiem Novada ziņas Vide
Ilustratīvs foto

Jelgavas novada administratīvajā teritorijā darbojas pieci zaļo dārza atkritumu savākšanas laukumi: Cenu un Salgales pagastos, Zaļeniekos, Staļģenē un Nākotnē. Bija paredzēts, ka laukumi darbosies vasaras sezonā - no 1.aprīļa līdz 30.oktobrim -, taču, ņemot vērā, ka šogad rudens ir iekavējies un vairums lapu vēl cieši turas kokos, laukumu darbība tiek pagarināta līdz 30. novembrim.

Laukumu atrašanās vietas:

 • Cenu pagastā, Iecēnos (z.v. ar kad.apz.54440060402) 
  • Laukuma darba laiks: piektdienās no plkst. 14:00-18:00, sestdienās un svētdienās no plkst. 10:00- 18:00.
  • Savākšanas punktā iespējams nodot arī koku zarus un krūmus, tos liekot atsevišķā krautnē.
  • Kontaktpersonas-  Emīls: +371 26609777 , Aleksejs: +371 26886490 , Jānis: +371 20054301
 • Zaļeniekos (z.v.ar kad.apz.54960040102), īpašuma nosaukums "Lodītes"
  • Laukumā iespējams nodot arī koku zarus un krūmus, tos liekot atsevišķā krautnē.
 • Jaunsvirlaukas pagastā, Staļģenē (z.v.ar kad.apz.54560100190), īpašuma nosaukums "Jaunzemju lauks"
  • Laukumā iespējams nodot arī koku zarus un krūmus, tos liekot atsevišķā krautnē.
 • Salgales pagastā (z.v.ar kad.apz.54780070269), īpašuma nosaukums "Vētras"
  • Laukumā iespējams nodot arī koku zarus un krūmus, tos liekot atsevišķā krautnē.
 • Glūdas pagastā, Nākotnē (z.v.ar kad.apz.54520040360), nekustamais īpašums Skolas ielā
  • Laukumā iespējams nodot arī koku zarus un krūmus, tos liekot atsevišķā krautnē.

Laukumā iedzīvotājus aicinām būt atbildīgiem un uz savākšanas vietu vest tikai dārza atkritumus (dārzeņu un augļu atkritumi, veci augi, puķes, nopļauta zāle, koku lapas), kā arī atkritumus izbērt konteinerā, nevis iemest ar iepakojumu un, ja atkritumi atvesti maisos, maisu saturu izbērt konteinerā.

Papildus atgādinām, ka saskaņā ar Jelgavas novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.14 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” visā Jelgavas novada teritorijā aizliegta atkritumu dedzināšana, t.sk. lapu un augu atlieku dedzināšana. Sausos koku zarus dedzināt ir atļauts!