Atbalsts Izglītība Pašvaldības ziņas

No šī gada 1.marta Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums par vienu izglītojamo, kas apmeklē privāto pirmsskolas izglītības iestādi, būs 385,36 eiro mēnesī par bērnu no pusotra gada līdz četru gadu vecumam un 240,83 eiro mēnesī par bērnu obligātās izglītības sagatavošanas vecumā, deputāti lēma 28. februāra domes sēdē.

Līdz šim pašvaldība par katru bērnu, kurš apmeklē privāto pirmsskolas izglītības iestādi no pusotra līdz četriem gadiem, maksāja līdzfinansējumu 285,31 eiro mēnesī, bet par bērniem obligātajā izglītības sagatavošanas vecumā līdzfinansējums bija 178,97 eiro mēnesī.

“Vidējās izmaksas par vienu bērnu aprēķinātas atbilstoši valstī noteiktai vienotai metodikai. Ņemot vērā energoresursu cenu kāpumu, pakalpojumu izmaksu sadārdzinājumu, minimālās algas un pedagogu darba samaksas pieaugumu, arī atbalsta apmēru privāto pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem nepieciešams paaugstināt. Pašvaldība sniedz atbalstu vecākiem, ja bērna un vismaz viena likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Jelgavas novada administratīvajā teritorijā, bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu, nav nodrošināts ar vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un apmeklē privāto izglītības iestādi, kura reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā un īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu. Lai pieteiktos atbalstam, bērna likumiskais pārstāvis raksta iesniegumu pašvaldībai,” skaidro Izglītības pārvaldes vadītāja Krīstīne Strūberga.

Savukārt ikmēneša pabalsta apmērs bērniem, kuri apgūst obligāto pamata vai vispārējo vidējo izglītību privātā izglītības iestādē, būs 107,33 eiro līdzšinējo 104,60  eiro vietā, ja izglītojamais izglītības programmas apgūst klātienē un 13,81 eiro līdzšinējo 8,39 eiro vietā, ja neklātienē vai tālmācībā. Pabalsta apmērs tiks piemērots ar 1. februāri. Jāpiebilst, ka šāda pabalsta izmaksa ir viena no pašvaldības brīvprātīgajām iniciatīvām, lai atbalstītu ģimenes ar bērniem.

Lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējumam privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un pabalstam pamata vai vispārējās vidējās izglītības apguvei privātās izglītības iestādēs, bērna likumiskais pārstāvis raksta iesniegumu pašvaldībai. Iesnieguma veidlapas pieejamas ŠEIT. Iesniegumu klātienē var ieniegt Jelgavas novada Izglītības pārvaldē (Pasta ielā 37, Jelgavā) vai elektroniski parakstītu iesniegumu sūtīt uz e-pasta adresi izglitibasparvalde@jelgavasnovads.lv.

Šajā mācību gadā 42 Jelgavas novada pašvaldībā deklarēti bērni mācās kādā no privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm, savukārt obligāto pamata vai vispārējo vidējo izglītību privātajās  izglītības iestādēs 33 Jelgavas novada bērni apgūst klātienē un 130 – neklātienē vai tālmācībā.

Jāpiebilst, ka Jelgavas novadā darbojas viena privātā pirmsskolas izglītības iestāde – “Saliņa” Ozolniekos, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu, un SIA “Sajūtu Māja” privātā pamatskolas izglītības iestāde, kurā izglītojas 1.-6. klases audzēkņi, Platones pagastā.